Op weg naar Pasen

Als we de diepe betekenis gaan begrijpen van Pasen, als we gaan beseffen dat de ware redder van de mensheid de liefde van de Zoon van God is, dan zullen we ons realiseren dat het Paasverhaal aan de basis staat van onze spirituele ontwikkeling. Wat er in de paastijd plaatsvond was niet alleen een indrukwekkende aardse gebeurtenis maar had ook een enorme kosmische betekenis: een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid.

Tijd van vreugde
De gehele aardse atmosfeer is sinds het sterven van Jezus doordrongen van de geestelijke straling van Christus. Daardoor kunnen wij op onze beurt ook geestelijk opstaan. En meer dan dat: op deze wijze is Christus deel van ons geworden als ons Christuszelf. White Eagle zegt: ‘Ten tijde van de kruisiging van Jezus werd de hele aarde in licht gehuld. Er gebeurde meer dan het sterven van een aards lichaam, het was een doop van de hele aarde met het Christuslicht. Daarom is de Paastijd geen droevige tijd maar een tijd van onuitsprekelijke vreugde.’

Godskracht in ons
Het verhaal van de opstanding is de grandioze openbaring aan de mensheid van de Godskracht binnenin, de kracht in de hele schepping. Door Zijn opstanding liet Christus zien dat een mens over de dood kan zegevieren door de God binnenin hem. Pasen is de vreugdevolle aanzet tot bevrijding en bewustwording van de Christusgeest in het diepst van onze ziel. Door die bevrijding mag onze ziel de goddelijke liefde binnengaan, die ons met elkaar verbindt en ons boven ons zelf uit kan tillen naar het Christuslicht.

Naar een hoger bewustzijn
‘Sta op mijn broeders!’ zegt White Eagle, ‘Sta op in het bewustzijn van Christus; verhef je tot het spirituele leven. Jullie zijn geen materiële wezens maar geest zoals God Geest is. Het is de bedoeling dat je spiritueel in het leven staat, verbonden met elkaar en om als ziel te streven naar een hoger bewustzijn en de waarheid die je daar vindt, mag je in je aardse leven tot uitdrukking brengen.’

Moge de opstanding van je geest een levende werkelijkheid voor je worden en moge Gods zegen op je rusten en bij je en in je blijven voor altijd.

15 maart 2015