Als een zachtmoedige broeder…

Meester Jezus zegt: “Onbeheerste of negatieve emoties houden een leerling vaak weg van mij, omdat wij, die ons bezig houden met dingen van de Vader, niet kunnen worden verstoord door negatieve emoties”. Maar Meester Jezus begrijpt en vergeeft, want God is genadig. Door je Liefde en door  zachtmoedig en kalm te blijven, kun je veel doen om je medemens te helpen. Het beheersen van je emoties is van het allergrootste belang, wil je je heilige contact met je Meester behouden.
Wanneer de emoties eens hoog oplaaien, probeer deze dan om te zetten in warme, tedere liefde. Dit is niet gemakkelijk, vrienden, maar als je pad zo makkelijk was, zou de beloning niet zo hoog zijn. Omdat het pad moeilijk is en omdat je beproevingen moet doorstaan en overwinnen, is je beloning zo schitterend. Die twee gaan hand in hand.
Het geheim van sterk zijn ligt in stil zijn van binnen. Zoek naar dat rustpunt in jezelf, want in de eeuwige vrede van God, jouw Vader, zul je kracht vinden.
Als je jezelf ziet zoals je zou kunnen zijn: standvastig, zachtmoedig, liefdevol en vriendelijk voor alle mensen, verdraagzaam, en bovenal, als je jezelf kunt zien als volkomen kalm in alle situaties en omstandigheden en toch sterk genoeg om je zwakkere medemensen te helpen, het juiste te zeggen en te doen, dan kun je een baken van Kracht en Licht worden.
Als je jezelf kunt zien als iemand die onrechtvaardigheid en onmenselijkheid met een serene geest onder ogen ziet, als je je kunt voorstellen dat je zo wordt, omdat je weet dat al deze dingen uiteindelijk zullen uitdoven en rechtvaardigheid zal overwinnen en als je het geduld hebt om te wachten tot de wil van God zich heeft gemanifesteerd, zul je iets weten over Meesterschap!
White Eagle