NIEUWE MAAN VAN BOOGSCHUTTER

Gepubliceerd: 7 december 2023

In Nederland is het op woensdag 13 december kort na middernacht de Nieuwe Maan van Boogschutter, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. De Boogschutter is het bewegelijke vuurteken, waarvan de zielenles: Liefde door Wijsheid is. Als je je in de Advent en Kersttijd kunt afstemmen op de engelen, zal je voelen dat het Christuslicht in deze donkere tijd veel sterker schijnt dan anders. Je kunt je ook meer door het Christuslicht geraakt voelen. Op zulke momenten kun je in je meditatie ervaren dat, net zoals in het kerstverhaal, de engelen naar je toekomen en je meenemen naar hun lichtsfeer. Je hebt dan nog maar één verlangen in die lichtsfeer te blijven en te voelen dat je bij Christus bent. Op zo’n moment kun je de geboorte van het Christuskind in je hart ervaren.

White Eagle zegt over Kerstmis: Mogen wij jullie er aan herinneren dat de Zoon van God, de Christus, als een heel klein kind naar de mensheid kwam. Dat is het verhaal, het is een allegorie, maar het bevat een diepzinnige waarheid: dat het licht van het leven door de Schepper uitgezonden werd tot in het mensenhart. En de Schepper kijkt naar elke mensenziel om die Zoon, dat licht, voort te brengen. Jullie zijn allen ouders, niet alleen fysieke ouders, maar ook ouders van de Christus in jullie eigen hart. En dit is wat Kerstmis betekent: de viering van deze wonderbaarlijke manifestatie van het Licht van God, van die liefde in elk mensenhart. Daarom vragen we jullie niet negatief te denken over de huidige duisternis in de wereld, maar te begrijpen dat jullie allen helpers zijn bij de geboorte van de Nieuwe Tijd.. Jullie zijn het kanaal, jullie kunnen je medemensen helpen door juiste gedachten, door positieve Godsgedachten.’

VOLLE MAAN VAN BOOGSCHUTTER [NACHT VAN 26 OP 27 NOV.]

Gepubliceerd: 21 november 2023

Op woensdag 22 november gaat de Zon in de middag het bewegelijke vuurteken Boogschutter binnen. Het is bijzonder dat juist op de dag, dat er in Nederland verkiezingen voor het parlement worden gehouden, de Zon van het teken Schorpioen overgaat naar het teken Boogschutter. Het zou goed kunnen dat die verkiezingsdag op een heel andere manier zal eindigen dan die begint. Een paar dagen later op maandag 27 november is het in de ochtend de Volle Maan van de Boogschutter, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Tweelingen. Bij ons is de Maan dan al ondergegaan, maar die zal in de voorgaande nacht bij licht vriesweer helderwit schijnen.


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN SCHORPIOEN

Gepubliceerd: 8 november 2023

Op maandag 13 november is het in de vroege middag de Nieuwe Maan van Schorpioen, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Ze staan ook in samenstand met de planeet Mars, de god van de oorlog en in oppositie met Uranus, de planeet van de verandering. Er zijn dit jaar een aantal oorlogsconflicten in de wereld. Daar zou een nieuwe fase kunnen intreden bij deze Nieuwe Maan, want dat is een startpunt. Door de invloed van de planeet Uranus, die bij het teken Waterman van broederschap hoort, kan er een bewustzijn groeien dat die conflicten zo niet kunnen doorgaan. We hebben vaker gezien dat een verheviging van gevechten tot vredesonderhandelingen leidde, omdat de weg van de oorlog dood liep.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN SCHORPIOEN [NACHT VAN 28 OP 29 OCTOBER]

Gepubliceerd: 22 oktober 2023

Maandag 23 oktober gaat de Zon in de vroege avond het vaste waterteken Schorpioen binnen. Het teken Schorpioen is verbonden met de transformaties, die we in ons leven doormaken en die met name samenhangen met de ontwikkeling van de vruchtbaarheid en de seksualiteit. Het is ook verbonden met de dood en het overgaan naar de wereld van het Licht. Deze periode van het jaar gaat ook samen met het afsterven van de natuur. We zien hoe de bladeren aan de bomen geel en rood worden en dan op de aarde neervallen En op 1 en 2 november vieren wij Allerheiligen en Allerzielen, als we onze dierbaren gedenken die al zijn overgegaan en we uit dankbaarheid voor hun leven een kaarsje voor hen branden. 


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN WEEGSCHAAL

Gepubliceerd: 13 oktober 2023

Op zaterdag 14 oktober is het in de avond de Nieuwe Maan van Weegschaal, als de Zon en de Maan bij elkaar staan in dat teken. Dit is een zonsverduistering, maar die is hier niet zichtbaar, omdat de Zon bij ons dan al is ondergegaan. Joan Hodgson schrijft over dit teken: “De Weegschaal is het teken van partnerschap en huwelijk, zowel de fysieke en spirituele verbinding tussen mensen, als ook het mystieke huwelijk van de ziel met de innerlijke Christus, de Beminde. In deze tijd kunnen de engelen van Venus, de engelen van schoonheid en liefde, gemakkelijk dichterbij komen bij hen die innerlijk stil geworden zijn. Zoals de opgaande of ondergaande zon het stille water van een meer in een schitterend licht hult, zo zal de perfectie van de hemelse wereld dan in je ziel weerspiegeld worden en je openen voor de hemelse harmonieën.”


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN WEEGSCHAAL [NACHT VAN 29 OP 30 SEPTEMBER]

Gepubliceerd: 26 september 2023

Op zaterdag 23 september gaat de Zon in de ochtend het kardinale luchtteken Weegschaal binnen. We noemen dat de herfstequinox, als de Zon precies boven de evenaar staat. Overal op aarde zijn dag en nacht dan even lang. Daarna merken we op het noordelijk halfrond dat de dagen korter worden. Op vrijdag 29 september is het rond het middaguur de Volle Maan van Weegschaal, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Ram. We vieren dan het feest van St. Michael, de aartsengel van de Zon. In Engeland zijn veel heuveltoppen gewijd aan de aartsengel Michael, zoals die van Glastonbury, waar de legenden van koning Arthur nog altijd levend worden gehouden. 

Joan Hodgson schrijft hierover: “De aartsengel Michael wordt meestal afgebeeld met een opgeheven zwaard in één hand, de weegschaal in de andere hand en zijn voet op een verslagen draak. De Maan, die als ze vol is in Ram staat, inspireert de mens om zijn of haar hele wapenrusting van Licht om te gorden en zich te weren tegen de draak van wereldse gerichtheid. Als we ons tijdens de Volle Maan van de herfstequinox in onze meditatie richten op St. Michael, zullen we voelen dat we nooit alleen strijden, want als we er naar streven de Christus Ster uit te stralen, zullen de engelen van het Licht naderbij komen om ons te beschermen en te inspireren.”

De Weegschaal is het teken van relaties aangaan, tot verbintenissen komen en samenwerken. Als je onder het teken Weegschaal geboren bent, gaat je aandacht vaak in de eerste plaats naar de ander uit. Je wilt graag dingen samen doen met anderen en hebt die respons van hen ook nodig. Dat kan er echter wel eens toe leiden dat je teveel meegaat met wat de mensen om je heen willen. Je wilt dan vooral de harmonie bewaren en kan teveel concessies doen om anderen maar te vriend te houden. Bij beslissingen kun je vaak lang wikken en wegen, omdat je altijd beide kanten van een zaak zult zien. Het goede daarvan is dat je een geboren onderhandelaar bent, die door tactvol optreden goed tussen partijen kan bemiddelen

NIEUWE MAAN VAN MAAGD

Gepubliceerd: 15 september 2023

Op vrijdag 15 september is het in de vroege nacht de Nieuwe Maan van Maagd. Als je geboren bent onder het teken Maagd, ben je meestal nauwgezet en precies en let je op détails. Je wilt graag orde om je heen hebben en dat doe je door je huis schoon te maken en dingen op te ruimen. Je zult altijd wel iets om handen hebben, want het stil zitten ligt niet in de aard van deze bezige bij. Maagden willen graag dienstbaar zijn ten aanzien van andere mensen of van organisaties. Ze voelen zich goed, als ze iets nuttigs kunnen doen voor de samenleving. Je vindt ze onder verpleegkundigen, apothekersassistentes en diëtisten, maar ook als biologen en hoveniers. Verder tref je ze aan in ambachtelijk beroepen, die om veel handvaardigheid vragen, zoals horlogemaker, timmerman en technisch tekenaar.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN MAAGD [NACHT VAN 30 OP 31 AUGUSTUS]

Gepubliceerd: 24 augustus 2023

Op woensdag 23 augustus gaat de Zon later op de ochtend het bewegelijke aardeteken Maagd binnen. We zijn in de oogsttijd gekomen en de boeren gaan het graan van de akkers halen om het in hun schuren onder te brengen. Het sterrenbeeld Maagd wordt vaak afgebeeld als de godin Demeter met een bundel korenaren in haar hand. Zij werd vereerd als de godin van de gewassen. Haar dochter Persephone werd door Pluto, de god van de onderwereld, ontvoerd. Demeter was daar zo bedroefd over dat ze de gewassen niet langer liet groeien. Omdat alle leven op aarde ten onder dreigde te gaan, bemiddelden toen de andere goden. Ze wisten Pluto te bewegen Persephone een half jaar bij haar moeder te laten zijn en het andere halve jaar bij hem in de onderwereld. Een sprekende mythe om de wisseling der seizoenen uit te beelden.


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN LEEUW

Gepubliceerd: 16 augustus 2023

Op dinsdag 15 augustus is het Maria Hemelvaart. Deze gebeurtenis wordt niet in de bijbel vermeld en is ook als feestdag pas een paar eeuwen na het vaststellen van het Nieuwe Testament ingevoerd. In de Mariaverering zien we overeenkomsten met de verering van de moedergodin, die in veel oude culturen voorkomt en meestal voorafging aan de verering van god de vader. De moedergodin wordt in drie vormen aanbeden: de jonge, nog maagdelijke vrouw, de volwassen vrouw, die moeder is geworden en de oude, wijze vrouw, die het leven doorleeft heeft. In dit geval: de Maagd Maria, Maria de Moeder Gods en Maria van de Smarten. De Mariaverering volgt dus een eeuwenoude traditie.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN LEEUW [NACHT VAN 1 OP 2 AUGUSTUS]

Gepubliceerd: 24 juli 2023

Op zaterdag 22 juli gaat de Zon tegen middernacht het vaste vuurteken Leeuw binnen. We zijn in de hoogzomer, als het gouden graan op de akkers staat. Het kan heet worden in deze periode van de hondsdagen, als de vaste ster Sirius, de hond van de jager Orion, ‘s morgens vroeg aan de horizon verschijnt.. Op dinsdag 1 augustus is het in de avond de Volle Maan van Leeuw, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in Waterman. In de Keltische traditie wordt dan het feest van Lughnasa gevierd, dat gewijd is aan de lichtgod Lugh. Het heengaan van de oude koning werd uitgebeeld met processies en rituelen en de nieuwe koning [Leeuw] werd ingehaald. Dit feest viel later samen met het zegenen van de nieuwe oogst en werd ‘loaf mass’ [broodmis] genoemd, wat verbasterd werd tot Lammas.


Lees verder »