NIEUWE MAAN VAN RAM

Gepubliceerd: 9 april 2024

Op 31 maart was het  Pasen en dan denken we ook aan de verhalen over de Graal. Ze zijn rond 200 ontstaan. Chrétien de Troyes maakte de eerste, halverwege afgebroken, versie en de voltooiing van het Graalverhaal door Wolfram von Eschenbach vond pas later plaats. Het zijn vertellingen, die een grote beeldende kracht hebben. Ze gaan over de zoektocht van Parcival naar de Graal en zijn ontmoeting met de Visserkoning op de Graalburcht die gewond is, waardoor het land onvruchtbaar is geworden. Het eerste bezoek verloopt niet goed, want de onervaren Parcival toont geen medelijden. Maar na veel beproevingen slaagt Parcival er uiteindelijk in de Graal te vinden, de Visserkoning te genezen  en zelf Graalkoning te worden. Dit wordt in symbolische taal beschreven als een spirituele ontwikkelingsweg naar een inwijding, waarbij het hoogtepunt op Goede Vrijdag en Pasen valt.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN RAM [NACHT VAN 24 OP 25 MAART]

Gepubliceerd: 22 maart 2024

De lente begint dit jaar in de vroege nacht van woensdag 20 maart, als de Zon het kardinale vuurteken Ram binnengaat. De Zon staat dan loodrecht boven de evenaar en overal in de wereld zijn dag en nacht even lang. Daarom wordt dit de lente-equinox genoemd [Latijn voor gelijke nachten]. Op maandag 25 maart is het niet lang na zonsopgang de Volle Maan van Ram, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Weegschaal. Deze Volle Maan is een maansverduistering, waarbij de Maan door de halfschaduw van de aarde gaat. Maar omdat het in Nederland dan al dag is, kunnen wij dat niet waarnemen.


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN VISSEN

Gepubliceerd: 7 maart 2024

Op zondag 10 maart is het later op de ochtend de Nieuwe Maan van de Vissen, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Dit is een goede tijd om je even helemaal los te maken uit de dagelijkse beslommeringen. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en heeft te maken met loslaten en opruimen. Door te vasten maken we ons lichaam vrij van gifstoffen, zodat we daarna met frisse moed de lente kunnen binnengaan. Jenny Dent geeft aan: “Gebruik deze tijd om je te concentreren op de kwaliteit van vrede en de zich ontvouwende wijsheid van het ‘denken met het hart’. Wanneer je uiterlijk denken stil is en in vrede, dan kan je ziel meesterschap bereiken. Je denken zal stil worden, als je je ademhaling tot rust brengt en je gedachten richt op de stralende Zespuntige Ster, die het symbool is van het volmaakte evenwicht tussen het aardse en hemelse bewustzijn.”


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN VISSEN [NACHT VAN 24 OP 25 FEBRUARI]

Gepubliceerd: 19 februari 2024

Op maandag 19 februari gaat de Zon aan het eind van de nacht het bewegelijke waterteken Vissen binnen. Vier dagen daarvoor op 14 februari was het Aswoensdag, als de gelovigen van de priester een askruisje krijgen op hun voorhoofd. Die as is gemaakt van de palmtakken van het jaar daarvoor. Traditioneel is dit het begin van de vastentijd, die ongeveer 40 dagen duurt tot aan Pasen. Je kunt deze veertig dagen vergelijken met de tijd dat Jezus zich terugtrok in de woestijn. Hij was gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan en de Christusgeest daalde toen op Hem neer. In die veertig dagen bereidde Jezus zich voor op de drie jaar dat Hij in de wereld werkte als de Christus.

Op zaterdag 24 februari is het vroeg in de middag de Volle Maan van de Vissen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Maagd. Joan Hodgson, schrijft hierover: “Door hun nauwe relatie met de zaaitijd [Vissen] en de oogsttijd [Maagd], staan deze tekens symbool voor het karma, dat we elke keer met ons meenemen, als we terugkeren naar het aardse leven – elke keer als ons zielenleven weer in de fysiek materie geplant wordt. De eigenschappen, die het zaad heeft, zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen, van levens hiervoor. We kunnen niets veranderen aan die gebeurtenissen van ons leven, die er de kern van vormen en die ons de ervaringen geven, waar we door heen moeten gaan. Maar ons wordt wel de gelegenheid geboden om op zo’n manier met ons karma om te gaan dat we voor de toekomst goed zaad uitzaaien.”


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN WATERMAN  

Gepubliceerd: 15 februari 2024

Op vrijdag 9 februari is het tegen middernacht de Nieuwe Maan van Waterman, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Wanneer je onder het teken Waterman geboren bent zal je een sociaal ingesteld mens zijn, die zich goed thuis voelt in vriendenkringen, sociale groepen en verenigingen. Over het algemeen zal je goed kunnen omgaan met allerlei soorten mensen. En je kunt in staat zijn om uit de meningen, die bij een groep mensen leven, het gemeenschappelijke naar boven te halen en zo een verbindende kracht worden. Je zult een verwantschap voelen met gewone mensen uit het volk en je daarom voor hen willen inzetten. Omdat de Waterman een vast teken is, kun je dan een onvermoeibare strijder zijn voor sociale gerechtigheid en de samenleving een heel ander aanzicht geven. 


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN WATERMAN [NACHT VAN 25 0P 26 JANUARI]

Gepubliceerd: 20 januari 2024

De Zon gaat op zaterdag 20 januari in de middag het vaste luchtteken Waterman binnen. In deze tijd van het jaar deed de koude, droge planeet Saturnus zich flink gelden. Saturnus heerst over de tekens Steenbok en Waterman en heeft te maken met alle processen van kristallisatie. Saturnus gaf dat grimmige karakter aan een winter. Sloten en vaarten lagen weken lang toegevroren en dorpen waren soms zo ingesneeuwd dat ze niet goed meer bereikbaar waren. Voor schilders waren winterlandschappen een goede bron van inkomsten, want door de sprookjesachtige sfeer was er veel vraag naar. Nog in 1985 en 1986 was het goed mogelijk een paar weken lang over de Amsterdamse grachten te schaatsen en je bij een koek en zopie tentje te goed te doen. In beide jaren was er ook een Elfstedentocht.


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN STEENBOK

Gepubliceerd: 13 januari 2024

In vroegere tijden waren de 12 dagen na Kerst gewijde dagen, waarin niet gewerkt werd en het hele leven tot rust kwam. De mensen kregen geschenken die ze in het nieuwe jaar in huis of op de akkers konden gebruiken. In Engeland is het met Kerst pakjesavond en is het tweede Kerstdag Boxing Day, wanneer alle dozen worden weggedaan. Die 12 heilige nachten duurden tot Driekoningen, het feest van de Epifanie, de Openbaring van het Licht. Oorspronkelijk was op 6 januari de viering van de doop van Jezus door Johannes de Doper en werd dit het Lichtfeest van de vroegchristelijke kerk. In de Grieks- en Russisch orthodoxe kerken wordt op die dag nog altijd het kerstfeest gevierd. Na Driekoningen is de Kersttijd voorbij en kunnen we de kerstboom de deur uit doen.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN STEENBOK [ NACHT VAN 26 OP 27 DEC. ]

Gepubliceerd: 19 december 2023

In de vroege nacht van vrijdag 22 december gaat de Zon bij de winterzonnewende het kardinale aardeteken Steenbok binnen. De Zon blijft drie dagen lang stil staan boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika]. Na deze drie dagen  gaat de zon langzaam weer terug naar het noorden richting de evenaar. Daarom vieren we pas op 24 december kerstavond, als de dagen weer iets gaan lengen. Lang voor de christelijke jaartelling werd bij vele volkeren de terugkeer van de Zon al gevierd. In die zin brengt het kerstverhaal een eeuwenoude symboliek tot leven. In Nederland is het op 26 december, tweede Kerstdag, tegen middernacht de Volle Maan van Steenbok, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Kreeft.


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN BOOGSCHUTTER

Gepubliceerd: 7 december 2023

In Nederland is het op woensdag 13 december kort na middernacht de Nieuwe Maan van Boogschutter, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. De Boogschutter is het bewegelijke vuurteken, waarvan de zielenles: Liefde door Wijsheid is. Als je je in de Advent en Kersttijd kunt afstemmen op de engelen, zal je voelen dat het Christuslicht in deze donkere tijd veel sterker schijnt dan anders. Je kunt je ook meer door het Christuslicht geraakt voelen. Op zulke momenten kun je in je meditatie ervaren dat, net zoals in het kerstverhaal, de engelen naar je toekomen en je meenemen naar hun lichtsfeer. Je hebt dan nog maar één verlangen in die lichtsfeer te blijven en te voelen dat je bij Christus bent. Op zo’n moment kun je de geboorte van het Christuskind in je hart ervaren.

White Eagle zegt over Kerstmis: Mogen wij jullie er aan herinneren dat de Zoon van God, de Christus, als een heel klein kind naar de mensheid kwam. Dat is het verhaal, het is een allegorie, maar het bevat een diepzinnige waarheid: dat het licht van het leven door de Schepper uitgezonden werd tot in het mensenhart. En de Schepper kijkt naar elke mensenziel om die Zoon, dat licht, voort te brengen. Jullie zijn allen ouders, niet alleen fysieke ouders, maar ook ouders van de Christus in jullie eigen hart. En dit is wat Kerstmis betekent: de viering van deze wonderbaarlijke manifestatie van het Licht van God, van die liefde in elk mensenhart. Daarom vragen we jullie niet negatief te denken over de huidige duisternis in de wereld, maar te begrijpen dat jullie allen helpers zijn bij de geboorte van de Nieuwe Tijd.. Jullie zijn het kanaal, jullie kunnen je medemensen helpen door juiste gedachten, door positieve Godsgedachten.’

VOLLE MAAN VAN BOOGSCHUTTER [NACHT VAN 26 OP 27 NOV.]

Gepubliceerd: 21 november 2023

Op woensdag 22 november gaat de Zon in de middag het bewegelijke vuurteken Boogschutter binnen. Het is bijzonder dat juist op de dag, dat er in Nederland verkiezingen voor het parlement worden gehouden, de Zon van het teken Schorpioen overgaat naar het teken Boogschutter. Het zou goed kunnen dat die verkiezingsdag op een heel andere manier zal eindigen dan die begint. Een paar dagen later op maandag 27 november is het in de ochtend de Volle Maan van de Boogschutter, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Tweelingen. Bij ons is de Maan dan al ondergegaan, maar die zal in de voorgaande nacht bij licht vriesweer helderwit schijnen.


Lees verder »