Christusfeest

Bij volle maan, wanneer de zon in het teken Tweelingen staat, vindt er een groot feest in de hemelse werelden plaats: het Christusfeest. Er is een uitzonderlijke geestelijke uitstorting van licht op aarde.
De ceremonie vindt plaats op een niveau dat wij de witte ether noemen. De witte ether is het bewustzijnsniveau waar alle zielen communie kunnen hebben met de Zoon van God, de kosmische Christus. Het is het niveau van de hereniging en de werkelijke broederschap. Op dit niveau vindt het grote Christusfeest plaats en zij die altijd op het Christusniveau functioneren, zoeken broeders op aarde die een kanaal kunnen zijn waardoor zij het licht en de liefde van de Christuszon kunnen uitstorten naar de mensheid op aarde.
Gun jezelf daarom bij volle maan in juni en rond de zonnewende de tijd om je mentaal terug te trekken uit je aardse leven en schaar je in de geest bij het gezelschap van hen die op de hoogten van etherisch leven bijeen zijn gekomen, op het niveau van de witte ether. Stil je denken… probeer dat punt van licht in je hart te voelen dat van de Zon is en ontvang in je hart de glorieuze uitstorting vanuit het hart van de Zon… en wordt een instrument om licht en liefde naar alle mensen uit te stralen.

Wij willen je in je bewustzijn verheffen tot in de sferen van de Zon.
Uit de zon komen wij voort en tot de Zon keren wij terug, zelf lichtwezens.
God zei: Er zij licht en er was licht en uit dat licht is alles geschapen.

Laten we in gedachten gaan naar een staat van leven die geheel en al in de Zon, in het licht is.
We zijn in de geest opgeheven tot in regionen die ver boven de aarde liggen.
We worden opgenomen in een lichtende schijf, als van een laaiende Zon.
Wij worden diep in het hart van dit glorieuze licht van de Zon gedragen.
Dit is eeuwig leven, het leven waaruit wij voortkwamen, het leven waarnaar we terugkeren.
Mogen de zonnestralen je hele wezen vullen, opdat je stralend wordt door de kracht van Christus.