Woorden van hoop van White Eagle

Wij geven je hoop. Jullie gaan voorwaarts. De aardse sfeer, de planeet Aarde als geheel gaat voorwaarts met haar gehele wezen om als een zon te worden. Is dit in overeenstemming met de huidige wetenschap? Waarschijnlijke niet, want de wetenschap verklaart dat er te zijner tijd geen leven meer zal zijn op Aarde en dat de wereld zal vergaan. Maar niet de planeet Aarde! Waarschijnlijk sommige planeten, daar waar geen respons is geweest op het licht van de Zoon van God – de Christus. Maar de aardse mensheid is ontwaakt, en langzaam, bijna onmerkbaar, reageert zij en verheft zij zichzelf zoals het ongeboren kind in de moederschoot. De aarde ontwikkelt zich zeker verder naar haar geboorte als een Zon… zij zal vergeestelijken, etherisch worden zodat haar buitenste laag, haar uiterlijke substantie verandert, transformeert.

Op dezelfde manier gaat het menselijk leven vooruit naar eenzelfde geboorte van vergeestelijking en vrijheid. Iedere ervaring draagt bij tot je groei naar dit geestelijk bewustzijn. Niets in het leven gaat verloren…, geen enkele ervaring. Hoe hard je lessen ook waren en zelfs nu nog zijn, moge het je een troost zijn en je inspireren als we je vertellen dat het dit waard is.

Dus, we wensen je dat je met hoop vooruit ziet. En als de tijd komt, de periode van rust, als je binnengaat in de volgende wereld, dat jij je bewust mag zijn dat het is alsof je van een donkere kamer naar het zonlicht gaat. Dierbare vriend, heb je mensen verloren van wie je houdt? Denk dan aan hen, zoals zij in het zonlicht van de hogere werelden leven, waar zij de essentie van de geest in zich opnemen. Er is geen dood, alleen vooruitgang…, ontwikkeling… en groei; een levenskracht die altijd doorgaat, voorwaarts in de Zon. Dit, mijn dierbare, ik spreek nu persoonlijk tot jouw hart, is onze boodschap: Hoop! Hoop! Hoop! De mensheid gaat vooruit, zij gaat niet achteruit. Ieder plan dat gebruikt wordt om deze geboorte  in het geestelijk leven te laten plaatsvinden, is noodzakelijk. Kijk naar de wereld als een wereld vol verdraagzaamheid en liefde en hoop… het beste moet nog komen.

God zegent je. Moge je ontvankelijk zijn voor de geestelijke kracht, de leiding en de liefde van de Oudere Broeders die geen andere gedachten hebben dan liefde, hoop en vrede.

White Eagle