Meditatie

De mens, trots op zijn redenerend verstand, is niet van plan zich door zichzelf of door wie dan ook te laten misleiden. Deze wijze van denken toont aan dat het lager denken het hoger denken overheerst. Zelfs zij, die in meditatie worden onderwezen, willen zich niet voor de gek laten houden door hun ‘verbeelding’ zoals zij dat noemen, door die scheppende kracht, die (wisten zij dat maar) ’s mensen grootste geschenk is; want als de mens het vermogen om te verbeelden zou worden ontnomen zou er erg weinig voor hem overblijven om te doen. Heb je er ooit bij nagedacht dat het hele leven beheerst wordt, dat iedere handeling voortgebracht wordt door middel van deze ‘verbeelding’? Een mens moet zich eerst een beeld scheppen van hoe hij zich zal kleden, van zijn huis, zijn voedsel, zijn landbouw, voordat hij iets hiervan tot stand kan brengen. Al zijn activiteiten ontstaan eerst in zijn verbeelding. Wat van belang is, is dat de verbeelding, het verlangen van de mens Godwaarts moet groeien: God is schoonheid, daarom schept God schoonheid; God heeft de mens geschapen, daarom moet Gods schepping, schoonheid, zich via de mens manifesteren.

Als je dit belangrijke onderwerp van de verbeeldingskracht diepgaand bestudeert, zul je begrijpen dat  verbeelding je toegang verleent tot alle scheppende krachten van de mens. De verbeeldingskracht, die in beginsel geestelijk is, opent de hogere werelden voor ons. Wij hebben zo vaak gezegd, dat je verbeelding zuiver en mooi en goddelijk moet zijn, want op deze manier zul je jezelf kunnnen vernieuwen in lichaam, denken en ziel.

Sommigen denken dat het eenvoudig betekent dat je moet gaan zitten en mooie gedachten moet denken. Dit zal je niet ver brengen. Goed uitgevoerde meditatie brengt kennis, want het bevrijdt de ziel van haar fysieke en mentale lichamen; het helpt de ziel zich te verheffen door de verschillende gebieden heen naar de hoge top, waar dan verlichting kan komen. Deze verlichting brengt universele kennis met zich mee. Op deze wijze leert de ziel, die gewend is te mediteren, om de Tempels van Wijsheid te bereiken en daar in de stilte ontvangt de ziel van haar leermeesters de kennis en het inzicht die zij zoekt.

Het geheim van meditatie is om ònder alle denken te komen. Probeer niet om je weg naar iets of door iets heen te denken. Probeer daarentegen onder de oppervlakte van het denken, onder de emoties tot de plaats der stilte te komen. Eenmaal in die stilte is het van belang vorm te gaan zien of te verbeelden. Wij raden aan al je gedachten, je gebeden en je verlangen op God te concentreren; want bij de aanvang van je meditatie is het nodig dat je naar hogere gebieden van bewustzijn stijgt en zodoende verenigd wordt met je hoger zelf en met het hemelse lichaam. In dit hemelse lichaam wordt de herinnering bewaard aan al het goede dat in het verleden in de tempel van je ziel werd opgebouwd. Daarom is het van essentieel belang, als je met je meditatie begint, naar de hoogste top van geestelijk verlangen te stijgen. Anders uitgedrukt, je verheft je langs alle niveaus van bewustzijn – door het lager astrale gebied, het astrale gebied, het lager mentale gebied, het mentale gebied tot aan het hemels gebied of, zoals het ook wordt genoemd, het Christus-bewustzijn. Op deze hoogte komt goddelijke verlichting en ben je niet langer beperkt door je persoonlijkheid; je wordt in het eeuwige Leven opgenomen. Dit noemt men dan het kosmisch bewustzijn, maar het betekent niet dat je hierdoor je individualiteit verliest. Dat is een misvatting van velen. In werkelijkheid verruimt het kleine individuele zelf zich en doortrekt het het hele universum. Dan bestaat er geen enkele beperking meer en kan de ziel kennis ontvangen van elk niveau van haar wezen.

Uit: White Eagle, Meditatie in het dagelijks leven, uitgave 2005, p. 65-68