NIEUWE MAAN VAN WEEGSCHAAL

Gepubliceerd: 21 september 2022

In de nacht van vrijdag 23 september is de Zon het kardinale luchtteken Weegschaal binnengegaan. We noemen dat de herfstequinox, als de Zon precies boven de evenaar staat. Op die dag zijn overal op de wereld dag en nacht even lang. Daarna merken we op het noordelijk halfrond dat de dagen korter worden. Op donderdag 29 september vieren we het feest van St. Michael, de aartsengel van de Zon. In 1945 werd op 29 september de kapel ingewijd van New Lands, het hoofdcentrum van de White Eagle Lodge in Engeland. De Zon was in het teken Weegschaal, dat zo sterk beïnvloed wordt door Venus, de planeet van liefde, harmonie en vrede. En de Zon was dichtbij drie planeten in Weegschaal: Neptunus de planeet van het spirituele contact, Mercurius de planeet van de communicatie en Jupiter de planeet van de verbreiding.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN MAAGD [NACHT VAN 10 OP 11 SEPTEMBER]

Gepubliceerd: 8 september 2022

Op zaterdag 10 september is het om 12 uur ’s middags de Volle Maan van Maagd, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar precies tegenover in de Vissen. Joan Hodgson schrijft in haar boek Planetary Harmonies: “De Volle Maan van Maagd geeft het einde van het zomerseizoen aan. De oogst is binnengehaald en niets kan het vermeerderen of verminderen. De voedselvoorraad moet ons door de winter helpen. Aan het einde van de winter bij de Volle Maan van Vissen was de grond klaargemaakt voor het zaaien. Door deze koppeling aan de zaai- en oogsttijd laten de Maagd en de Vissen op symbolische wijze het karma zien dat we met ons meedragen, als we terugkeren naar een aards leven. De kwaliteiten van het zaad komen voort uit de ervaringen van vorige levens.”

De Maagd is het bewegelijke aardeteken, waarvan de zielenles Dienstbaarheid door Wijsheid is. Als je je afstemt op de Goddelijke Moeder, zal je voelen dat je in de aura van Moeder Aarde wordt opgenomen. Je maakt dan contact met het Moederaspect van de Schepper van alle leven. Je zult geholpen worden om met wijsheid zorg te dragen voor alle ingewikkelde détails van Gods plan voor het leven op aarde. Breng dan je aardse denken tot rust en word stil van binnen. Als je zorgen hebt over hoe het in je leven zal gaan en over wat er nog allemaal gedaan moet worden, laat die zorgen dan los. Mediteer met het bewustzijn dat Gods plan voor jou volmaakt is. Laat alle spanning van je afglijden en open je hart voor de engelen van Wijsheid. Zeg tegen jezelf: ik vertrouw op Gods leiding en het plan voor mijn leven.

NIEUWE MAAN VAN MAAGD

Gepubliceerd: 24 augustus 2022

Op dinsdag 23 augustus is de Zon nog voor zonsopgang het bewegelijke aardeteken Maagd binnengegaan. We zijn in de oogsttijd gekomen en de boeren gaan het graan van de akkers halen om het in hun schuren onder te brengen. Het sterrenbeeld Maagd wordt vaak afgebeeld als de godin Demeter met een bundel korenaren in haar hand. Zij werd vereerd als de godin van de gewassen. Haar dochter Persephone werd door Pluto, de god van de onderwereld, ontvoerd. Demeter was daar zo bedroefd over dat ze de gewassen niet langer liet groeien. Omdat alle leven op aarde ten onder dreigde te gaan, bemiddelden toen de andere goden. Ze wisten Pluto te bewegen Persephone een half jaar bij haar moeder te laten zijn en het andere halve jaar bij hem in de onderwereld. Dit is een heel sprekende mythe om de wisseling van de seizoenen uit te beelden.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN LEEUW [NACHT VAN 11 OP 12 AUGUSTUS]

Gepubliceerd: 9 augustus 2022

Op vrijdag 12 augustus is het aan het begin van de nacht de Volle Maan van Leeuw, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar precies tegenover in de Waterman. Joan Hodgson schrijft: “De symboliek van deze Volle Maan benadrukt de eeuwige wijsheid dat de mens naar het evenbeeld van God geschapen is. De Leeuw, het stralende zonneteken dat door de leeuw, de koning der dieren, gesymboliseerd wordt, geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de essentie zelf van het eeuwige leven, in het hart geplaatst is dat astrologisch bij het teken Leeuw hoort. Het lichaam vormt het dierlijke aspect van de mens, dat door de ontwikkeling van het denken en het verstand [Waterman] menselijker wordt en daarna onsterfelijk kan worden door de kracht van de Zon, de Christusgeest.’


Lees verder »

Nieuwe Maan van Leeuw

Gepubliceerd: 28 juli 2022

Op vrijdag 22 juli is de Zon in de avond het vaste vuurteken Leeuw binnengegaan. We zijn in de hoogzomer, als het gouden graan op de akkers staat. Het kan heet worden in deze periode van de Hondsdagen. Op donderdag 28 juli is het in de avond de Nieuwe Maan van  Leeuw, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Joan Hodgson schrijft over deze Nieuwe Maan: “De conjunctie van de Zon en de Maan in Leeuw brengt een prachtige, heldere straal van de Christus Zon naar de gehele aarde. Het hart-chakra wordt beheerst door het teken Leeuw en als het denken met het hart door regelmatige meditatie sterker wordt, zal de Christus Zon geleidelijk de leiding nemen over de hele persoonlijkheid.” 


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN KREEFT [NACHT VAN 13 OP 14 JULI]

Gepubliceerd: 9 juli 2022

Op woensdag 13 juli is het in de avond de Volle Maan van de Kreeft als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in het teken Steenbok. Joan Hodgson, schrijft hierover: “Mensen die een tuin hebben kunnen zich tijdens het werken daarin afstemmen op de levensstroom van de Maan [Kreeft] met haar engelen, die samen met de engelen van Saturnus [Steenbok] de vormen in de natuur scheppen. Deze levensstroom omvat ook alle natuurwezens, zoals kabouters aardmannetjes, nimfen, elfen en feeën, die juist in deze tijd heel actief zijn. Het voelt als een fijne, weldadige sfeer om je heen. Je kunt echter niet met je verstand maar alleen door je gevoel met hen in contact komen en ze als het ware bij je handen voelen, als je in de tuin aan het werken bent.”

Een inspirerende meditatie voor deze tijd komt uit het boek Zodiac Angels van Jenny Dent. Laten we aan de Meester binnenin ons vragen ons te verbinden met de liefde en de vrede van de Beschermengel van het waterelement. Zie haar staan als een machtige zuil van vibrerend blauwgroen licht. Open je hart nu voor de inspiratie van deze Engel. Vraag de Engel je te verbinden met de zachte, intuïtieve invloed van de Goddelijke Moeder en met de Volle Maan, die schijnt op een meer. Voel hoe je gebaad wordt in dit zilverwitte licht van de Volle Maan; het licht zuivert alles wat niet gewenst is in je emotionele lichaam. Het brengt je vrede en genezing en langzaam ontwaakt een gevoel van veiligheid in je. Stel je voor hoe je gids een zachte mantel over je schouders legt van genezend parelmoeren licht, terwijl jij de schoonheid van het licht van de Volle Maan in je opneemt. Zoals het stille water de Maan reflecteert, zo reflecteert de kalme ziel het beeld van God…….


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN KREEFT

Gepubliceerd: 27 juni 2022

Op dinsdag 21 juni is de Zon in de ochtend het kardinale waterteken Kreeft binnengegaan. We zijn gekomen bij de zomerzonnewende, als de Zon op haar noordelijkste punt recht boven de Kreeftskeerkring [Sahara] staat. Bij ons begint dan de astronomische zomer. De Zon blijft gedurende drie dagen boven die Kreeftskeerkring stil staan. Op 24 juni vieren we dan het St. Jansfeest, dat gewijd is aan Johannes de Doper. Er worden grote vuren aangestoken om onze magische verbondenheid met de kosmos te vieren. Op die dag keert de Zon ook om en gaat ze weer terug naar het zuiden tot boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika], waar de Zon met Kerstmis staat. Die wisseling van de seizoenen komt, omdat de aardas schuin staat.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN TWEELINGEN [NACHT VAN 14 OP 15 JUNI]

Gepubliceerd: 14 juni 2022

Op zondag 5 juni hebben we het feest van Pinksteren gevierd. White Eagle zegt hierover: “Dit festival werd al gevierd door de vroegste bewoners van de aarde. Het werd al eeuwen geleden gevierd op het Witte Eiland [Atlantis] en het werd sindsdien door alle Broederschappen van het Grote Witte Licht gevierd. Met Pinksteren kwamen de vroegchristelijke Broeders eensgezind en in liefde op één plaats samen. Zij verhieven hun bewustzijn naar het hemelse leven, naar het Licht. En terwijl ze in afwachting waren en het Licht omlaag stroomde in hun harten, werden ze vervuld van de Geest.”


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN TWEELINGEN

Gepubliceerd: 29 mei 2022

In de nacht van zaterdag 21 mei is de Zon het bewegelijke luchtteken Tweelingen binnengegaan en op donderdag 26 mei is het Hemelvaartdag. Na zijn opstanding is Jezus nog een aantal weken in zijn etherische lichaam dichtbij zijn apostelen, maar bij zijn Hemelvaart verdween hij voor hen uit het zicht. White Eagle zegt: “De ten hemel gevaren Jezus, die deze hoge aarde-inwijding onderging terwijl hij op aarde leefde, vormde zijn fysieke atomen zó om in het Licht dat zijn etherische lichaam, voorgoed vastheid kon krijgen – niet in aardse maar in hemelse zin. Voor zijn apostelen leek het echter alsof hij werd opgenomen in de wolken, in de nevelen of sluiers, want zijn lichaam leek werkelijk te vervagen en uit het zicht te verdwijnen. Hij was opgevaren naar de Vader in de hemelen en daar leeft hij voort in een hogere vorm, waar de aardse mens zich geen voorstelling van kan maken.”  


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN STIER [NACHT VAN 15 OP 16 MEI]

Gepubliceerd: 14 mei 2022

In de vroege ochtend van maandag 16 mei is het de Volle Maan van Stier, als de Zon in dat teken staat en de Maan daartegenover in Schorpioen. Dit is een maansverduistering en we kunnen de verduisterde Maan in het Westen zien ondergaan. In de lente komt de natuur weer tot leven en toont zich in al haar liefelijke pracht aan ons. De aarde verandert in het palet van een schilder, waarbij het geel van de zon overheerst. Weilanden zien geel van de boterbloemen, aan slootkanten zie je de felgele dotters en in de bermen staat het speenkruid en het koolzaad. Er is ook de betovering van de bloeiende fruitbomen, die het licht van de zon opvangen en in allerlei tinten zacht wit en roze weerkaatsen. En door de toegenomen warmte krijg je zo’n behaaglijk gevoel dat het na de winter weer goed voelt om een bewoner van deze aarde te zijn.   


Lees verder »