VOLLE MAAN VAN TWEELINGEN [NACHT VAN 3 OP 4 JUNI]

Gepubliceerd: 29 mei 2023

In de vroege ochtend van zondag 21 mei is de Zon het bewegelijke luchtteken Tweelingen binnengegaan en een week later op zondag 28 mei is het Pinksteren. White Eagle zegt hierover: “Wij kennen geen ander feest dat voor de mensheid een zuiverder beeld geeft van de waarheid, de waarheid die de broederschap van de mensheid inhoudt – en daaraan voorbij de broederschap van de hele schepping. Dit uitstorten met Pinksteren van de Heilige Geest over jullie zal je, als je er ontvankelijk voor bent, boven alle aardse argumenten en alle aardse politiek uittillen. Het zal je regelrecht naar het Hart van Waarheid brengen dat je zegt dat de hele mensheid één grote broederschap is, één geestelijke broederschap.”

Op zondag 4 juni is het bij zonsopgang de Volle Maan van Tweelingen, als de Zon rijzend in dat teken staat en de Maan daar juist tegenover ondergegaan is in het teken Boogschutter. We vieren dan het Christus-festival. Joan Hodgson schrijft: “De Volle Maan van de Tweelingen staat bekend als de Christus Maan, die één van de krachtigste van het hele jaar is. De symboliek ervan is verbonden met het christelijk feest van Pinksteren, wanneer de viering is van de uitstorting van de Heilige Geest over de twaalf discipelen. Bij deze Christus Volle Maan zijn de omstandigheden heel gunstig om hemelse inspiraties en een ontwaken van het hoger bewustzijn te ervaren, als voorbereiding op de uitstorting van het Christuslicht rond de zomerzonnewende van 21 juni tot 24 juni.”


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN STIER

Gepubliceerd: 13 mei 2023

Op vrijdag 19 mei is het in de late middag de Nieuwe Maan van de Stier, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Als je onder het teken Stier geboren bent, ben je een schepper van vormen in de stoffelijke wereld, waardoor je de mensheid kan dienen. Door je vanzelfsprekende contact met de natuur voel je je in je element, als je in je (moes)tuin werkt of voor een gezelschap kookt. En door je vertrouwdheid met materialen schep je er genoegen in met de inrichting van je huis bezig te zijn of van mooie stoffen kleding te maken. Je kunt echter wel geneigd zijn je te sterk aan de materie te hechten en daardoor teveel gericht zijn op wat je bezit. Ook kan je wel eens teveel vanuit vaste patronen leven en er dan grote moeite mee hebben als je levensritmes verstoord worden.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN STIER [NACHT VAN 5 OP 6 MEI]

Gepubliceerd: 13 april 2023

De Zon gaat donderdag 20 april midden op de ochtend het vaste aardeteken Stier binnen. Tegen zonsopgang is er die dag nog een Nieuwe Maan, waarbij Zon en Maan precies bij elkaar staan. Dat is nog aan het eind van het teken Ram, dat aan de Stier voorafgaat. Omdat de tijd die tussen twee Nieuwe Manen ligt ruim 29 dagen is, kan het gebeuren dat er twee Nieuwe Manen in hetzelfde teken vallen, zoals dit voorjaar één op 21 maart aan het begin van Ram en de andere op 20 april helemaal het eind daarvan. In deze lentetijd komt de natuur weer tot leven en toont zich door de toegenomen zonnewarmte in al haar pracht aan ons.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN RAM [NACHT VAN 5 OP 6 APRIL]

Gepubliceerd: 28 maart 2023

Op donderdag 6 april is het nog ruim voor zonsopgang de Volle Maan van Ram, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Weegschaal. Pasen valt dus op de eerste zondag na deze Volle Maan van de lente-equinox en dat is op 9 april. White Eagle zegt over Pasen: “Het symbool van de kruisiging kom je in bijna iedere godsdienst tegen. We zouden jullie helemaal in de tijd terug kunnen voeren, naar de tijden van de oude zonaanbidding. Door de afwisseling van de jaargetijden, maakte de zomer in de herfst plaats voor de winter en als daarna de zon weer herboren werd bij het aanbreken van de lente, werd dat gezien als de kruisiging en de wederopstanding van de zon. Alle oude godsdiensten vertellen op symbolische wijze over de kruisiging van hun verlosser, want de zon werd toen gezien als de verlosser van de mensheid.”


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN RAM

Gepubliceerd: 14 maart 2023

De lente begint dit jaar in de late avond van maandag 20 maart, als de Zon het kardinale vuurteken Ram binnengaat. De Zon staat dan loodrecht boven de evenaar en overal in de wereld zijn dag en nacht even lang. Daarom wordt dit de lente-equinox genoemd [Latijn voor gelijke nachten]. Eén dag later op dinsdag 21 maart is het bij zonsondergang al de Nieuwe Maan van Ram, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Het vuurteken Ram staat onder de invloed van de rode planeet Mars, waar de maand maart naar vernoemd is. Bij de Romeinen begon het jaar op 1 maart en kregen de maanden aanvankelijk om en om 31 en 30 dagen, maar voor februari lukte dat niet. De maanden juli en augustus werden later naar de legerleiders Julius Caesar en Augustus vernoemd en kregen elk 31 dagen.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN VISSEN [NACHT VAN 7 OP 8 MAART]

Gepubliceerd: 2 maart 2023

Op dinsdag 7 maart is het vroeg in de middag de Volle Maan van de Vissen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Maagd. Joan Hodgson, schrijft over deze Volle Maan: “Door hun nauwe relatie met de zaaitijd [Vissen] en de oogsttijd [Maagd], staan deze tekens symbool voor het karma, dat we elke keer met ons meenemen, als we terugkeren naar het aardse leven – elke keer als ons zielenleven weer in de fysiek materie geplant wordt. De eigenschappen, die het zaad heeft, zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen, van levens hiervoor. We kunnen niets veranderen aan die gebeurtenissen van ons leven, die er de kern van vormen en die ons de ervaringen geven, waar we door heen moeten gaan. Maar ons wordt wel de gelegenheid geboden om op zo’n manier met ons karma om te gaan dat we voor de toekomst goed zaad uitzaaien.”


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN VISSEN

Gepubliceerd: 25 februari 2023

Op zaterdag 18 februari is de Zon aan het eind van de avond het bewegelijke waterteken Vissen binnengegaan. En op maandag 20 februari is het even na zonsopgang de Nieuwe Maan van de Vissen, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Twee dagen later op 22 februari is het Aswoensdag, als de gelovigen van de priester een askruisje krijgen op hun voorhoofd. Die as is gemaakt van de palmtakken van het jaar daarvoor. Traditioneel is dit het begin van de vastentijd, die ongeveer 40 dagen duurt tot aan Pasen. Je kunt deze veertig dagen vergelijken met de tijd dat Jezus zich terugtrok in de woestijn. Hij was gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan en de Christusgeest daalde toen op Hem neer. In die veertig dagen bereidde Jezus zich voor op de drie jaar dat Hij in de wereld werkte als de Christus.


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN WATERMAN

Gepubliceerd: 15 januari 2023

De Zon is op vrijdag 20 januari rond zonsopgang het vaste luchtteken Waterman binnengegaan. Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en die hij met zijn medemensen deelt. Een dag later op 21 januari is het in de avond de Nieuwe Maan van Waterman, als Zon en Maan bij elkaar staan in dat teken. Op donderdag 2 februari vieren we dan Maria Lichtmis. Voor de mis worden de kaarsen gewijd en dan volgt een ommegang, waarbij iedereen een brandende kaars in de hand houdt, wat ook gedurende de mis wordt voortgezet. In de Keltische traditie heet dit feest Imbolc en het is gewijd aan hun godin Brigid, beschermster van zwangere vrouwen en van bevallingen.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN STEENBOK [ NACHT VAN 6 OP 7 JANUARI ]

Gepubliceerd: 7 januari 2023

Op zaterdag 7 januari is het kort na middernacht de Volle Maan van Steenbok, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar precies tegenover in het teken Kreeft. Vanaf Kerst hebben we de twaalf heilige nachten tot Driekoningen, het feest van de Epifanie, de Openbaring van het Licht. Oorspronkelijk was op 6 januari de viering van de doop van Jezus door Johannes de Doper en werd dit het Lichtfeest van de vroegchristelijke kerk. In de Grieks- en Russisch orthodoxe kerken wordt op die dag nog altijd het kerstfeest gevierd. Pas na Driekoningen is de Kersttijd echt voorbij en doen we de kerstboom de deur uit. En na deze tijd, waarin we zo genoten hebben van de kerstsfeer, wordt het elke dag weer wat lichter. 


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN STEENBOK

Gepubliceerd: 23 december 2022

Woensdagavond 21 december is de Zon bij de winterzonnewende het kardinale aardeteken Steenbok binnengegaan. De Zon blijft drie dagen lang stil staan boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika], voordat die zich omwendt en langzaam weer terugschuift naar het noorden richting de evenaar. Daarom vieren we pas op 24 december Kerstavond, als de dagen weer iets gaan lengen. Lang voor de christelijke jaartelling werd bij vele volkeren de terugkeer van de Zon al gevierd. Traditioneel waren de 12 dagen na de Kerst ook gewijde dagen, waarin niet gewerkt werd, maar men zich afstemde op dat innerlijk zo helder schijnende Christuslicht. Alles in de gemeenschap kwam tot rust en ze gaven elkaar geschenken die ze in het nieuwe jaar in huis of op de akkers konden gebruiken.


Lees verder »