NIEUWE MAAN VAN KREEFT

Gepubliceerd: 11 juli 2024

Het is in Nederland op zaterdag 6 juli kort na middernacht de Nieuwe Maan van Kreeft als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. In deze zomertijd, als de bomen in de natuur hun volle glorie laten zien, kun je mediteren op het symbool van de levensboom, die zijn wortels diep in de aarde heeft en waarvan de takken zich wijd uitstrekken naar de hemel. In het steeds terugkerende jaarritme komen zijn bladknoppen in de lente uit en is hij in de zomer beladen met bladeren, bloemen en vruchten. Maar na de zomerzonnewende trekken de levenssappen zich met de levenskracht geleidelijk terug. In de lente komt die kracht elk jaar echter weer sterker tevoorschijn en zo groeit de boom door de jaren heen tot meer schoonheid. Zoals door de incarnaties heen de Geest, dat zaadje van God in de mens, geleidelijk de volmaakte vorm schept, die het onsterfelijke zichtbaar maakt.

Landen hebben volgens astrologen ook een verwantschap ofwel affiniteit met een teken van de dierenriem. Voor Nederland is dat het moederlijke, koesterende en verzorgende teken Kreeft. Bij ons werd het gezin als de hoeksteen van de samenleving bestempeld en werd er in de vorige eeuw gesproken over de verzorgingsstaat. In de schilderkunst zijn heel veel portretten gemaakt van families en daarbij was het binnenhuis een geliefd onderwerp. Buitenlanders viel het bij hun bezoek aan ons land op dat er zoveel instellingen van kerkelijke liefdadigheid waren, zoals weeshuizen, armenhuizen en oude mannen- en vrouwenhuizen. In deze tijd valt het grote aantal regionale (170) voedselbanken op die zo’n 550 uitgiftepunten voor gratis voedselpakketten hebben. Als het nieuwe centrumrechtse kabinet inderdaad op 2 juli met de Koning op het bordes staat, heeft die horoscoop de Zon in Kreeft. Vanaf de jaren ’60 zijn er vier kabinetten met de Zon in Kreeft geweest, die allen centrumrechts waren,


Lees verder »

Volle Maan van Kreeft [NACHT VAN 21 OP 22 JUNI]

Gepubliceerd: 19 juni 2024

Miniatuur voor bijlage

Op donderdag 20 juni gaat de Zon in de late avond het kardinale waterteken Kreeft binnen. Twee dagen  later op zaterdag 22 juni is het in de vroege nacht de Volle Maan van Kreeft, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in het teken Steenbok. White Eagle zegt hierover: Je bent in de tijd gekomen van de zomerzonnewende, wanneer de zon haar hoogste punt heeft bereikt en de Christus-Geest in grote kracht over de aarde zal uitstralen. Degenen op aarde, die daar klaar voor zijn, kunnen gevuld worden met de geestelijke kracht van de Christus, met de Christus-Liefde. Die zal je hele wezen vullen en doordringen, als je jezelf openstelt en zegt: “Hier ben ik, …..gebruik mij om de duisternis van de aarde te overwinnen. Gebruik mij als een instrument om vrede op aarde te brengen en om het lijden van de mensheid te verlichten en om allen geestelijk te verheffen.” 


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN TWEELINGEN

Gepubliceerd: 1 juni 2024

Op donderdag 6 juni is het in de middag de Nieuwe Maan van Tweelingen, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Op die dag zijn er in Nederland Europese verkiezingen. Dat past goed bij dit teken. Als je geboren bent onder het teken Tweelingen, zal je gericht zijn op communicatie en onderlinge uitwisseling, waardoor je een netwerk van sociale contacten kunt onderhouden. Je houdt over het algemeen van afwisseling en zult gemakkelijk van de ene activiteit op de andere overgaan en ook goed in staat zijn twee dingen tegelijk te doen. In groepen zorgen de Tweelingen voor de onderlinge berichtgeving en onderhouden ze de contacten. Tweelingen zijn te vinden in beroepen, als leraar, journalist of redacteur. Vaak hebben ze zoveel flair dat ze het goed doen als TV omroepster of presentatrice. En door hun vlotte benadering van mensen zijn ze ook geschikt voor de handel.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN TWEELINGEN [NACHT VAN 23 OP 24 MEI]

Gepubliceerd: 16 mei 2024

In de middag van maandag 20 mei gaat de Zon het bewegelijke luchtteken Tweelingen binnen. De dag daarvoor op zondag 19 mei is het Pinksteren. White Eagle zegt hierover: “Wij kennen geen ander feest dat voor de mensheid een zuiverder beeld geeft van de waarheid, de waarheid die de broederschap van de mensheid inhoudt – en daaraan voorbij de broederschap van de hele schepping. Dit uitstorten met Pinksteren van de Heilige Geest over jullie zal je, als je er ontvankelijk voor bent, boven alle aardse argumenten en alle aardse politiek uittillen. Het zal je regelrecht naar het Hart van Waarheid brengen dat je zegt dat de hele mensheid één grote broederschap is, één geestelijke broederschap.”


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN STIER

Gepubliceerd: 4 mei 2024

Op woensdag 8 mei is het nog voor zonsopgang de Nieuwe Maan van de Stier, als de Zon en de Maan bij elkaar staan in dat teken. En de dag daarna donderdag 9 mei is het dan Hemelvaartsdag. White Eagle zegt: “Na de opstanding begaf Jezus zich onder zijn volgelingen en sprak met hen, maar hij wist dat ze zich vasthielden aan zijn lichamelijke gestalte. Hij wist dat het Zijn opdracht was om de individuele Geest in de mens op te wekken tot een gewaar zijn van het geestelijk leven, van de universele Geest, die eeuwig leven is. Hij wist dat, zolang de fysieke gestalte nog bij Hem was en de leerlingen zich aan die gestalte vastklampten, ze niet verder zouden komen op het spirituele pad. Daarom zei Jezus tegen hen: “Ga naar Jeruzalem en wacht daar.” En daar is toen met Pinksteren de Heilige Geest over hen uitgestort,


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN STIER [NACHT VAN 23 OP 24 APRIL]

Gepubliceerd: 21 april 2024

De Zon gaat vrijdag 19 april in de middag het vaste aardeteken Stier binnen. Op woensdag 24 april is het dan in de vroege nacht de Volle Maan van de Stier, als de Zon in dat teken staat en de Maan daartegenover in de Schorpioen. In de Oosterse traditie wordt bij deze Volle Maan het Wesak-festival gevierd: de geboorte van de Boeddha. Overigens zijn er ook veel Boeddhisten die het pas bij de Volle Maan van mei vieren. In de White Eagle kalender van 2024 lezen we: Als het voorwerp van je meditatie de Meester Boeddha is, merk je dat je in zijn verstilde, weldadige aanwezigheid komt, die vervuld is van een vrede en stilte, die bijna voorbij elk begrip gaat. Als je in het gedachtenveld van de Boeddha komt, ben je geneigd al je mentale activiteit tot rust te brengen en in het centrum van de stilte te komen.


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN RAM

Gepubliceerd: 9 april 2024

Op 31 maart was het  Pasen en dan denken we ook aan de verhalen over de Graal. Ze zijn rond 200 ontstaan. Chrétien de Troyes maakte de eerste, halverwege afgebroken, versie en de voltooiing van het Graalverhaal door Wolfram von Eschenbach vond pas later plaats. Het zijn vertellingen, die een grote beeldende kracht hebben. Ze gaan over de zoektocht van Parcival naar de Graal en zijn ontmoeting met de Visserkoning op de Graalburcht die gewond is, waardoor het land onvruchtbaar is geworden. Het eerste bezoek verloopt niet goed, want de onervaren Parcival toont geen medelijden. Maar na veel beproevingen slaagt Parcival er uiteindelijk in de Graal te vinden, de Visserkoning te genezen  en zelf Graalkoning te worden. Dit wordt in symbolische taal beschreven als een spirituele ontwikkelingsweg naar een inwijding, waarbij het hoogtepunt op Goede Vrijdag en Pasen valt.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN RAM [NACHT VAN 24 OP 25 MAART]

Gepubliceerd: 22 maart 2024

De lente begint dit jaar in de vroege nacht van woensdag 20 maart, als de Zon het kardinale vuurteken Ram binnengaat. De Zon staat dan loodrecht boven de evenaar en overal in de wereld zijn dag en nacht even lang. Daarom wordt dit de lente-equinox genoemd [Latijn voor gelijke nachten]. Op maandag 25 maart is het niet lang na zonsopgang de Volle Maan van Ram, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Weegschaal. Deze Volle Maan is een maansverduistering, waarbij de Maan door de halfschaduw van de aarde gaat. Maar omdat het in Nederland dan al dag is, kunnen wij dat niet waarnemen.


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN VISSEN

Gepubliceerd: 7 maart 2024

Op zondag 10 maart is het later op de ochtend de Nieuwe Maan van de Vissen, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Dit is een goede tijd om je even helemaal los te maken uit de dagelijkse beslommeringen. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en heeft te maken met loslaten en opruimen. Door te vasten maken we ons lichaam vrij van gifstoffen, zodat we daarna met frisse moed de lente kunnen binnengaan. Jenny Dent geeft aan: “Gebruik deze tijd om je te concentreren op de kwaliteit van vrede en de zich ontvouwende wijsheid van het ‘denken met het hart’. Wanneer je uiterlijk denken stil is en in vrede, dan kan je ziel meesterschap bereiken. Je denken zal stil worden, als je je ademhaling tot rust brengt en je gedachten richt op de stralende Zespuntige Ster, die het symbool is van het volmaakte evenwicht tussen het aardse en hemelse bewustzijn.”


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN VISSEN [NACHT VAN 24 OP 25 FEBRUARI]

Gepubliceerd: 19 februari 2024

Op maandag 19 februari gaat de Zon aan het eind van de nacht het bewegelijke waterteken Vissen binnen. Vier dagen daarvoor op 14 februari was het Aswoensdag, als de gelovigen van de priester een askruisje krijgen op hun voorhoofd. Die as is gemaakt van de palmtakken van het jaar daarvoor. Traditioneel is dit het begin van de vastentijd, die ongeveer 40 dagen duurt tot aan Pasen. Je kunt deze veertig dagen vergelijken met de tijd dat Jezus zich terugtrok in de woestijn. Hij was gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan en de Christusgeest daalde toen op Hem neer. In die veertig dagen bereidde Jezus zich voor op de drie jaar dat Hij in de wereld werkte als de Christus.

Op zaterdag 24 februari is het vroeg in de middag de Volle Maan van de Vissen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Maagd. Joan Hodgson, schrijft hierover: “Door hun nauwe relatie met de zaaitijd [Vissen] en de oogsttijd [Maagd], staan deze tekens symbool voor het karma, dat we elke keer met ons meenemen, als we terugkeren naar het aardse leven – elke keer als ons zielenleven weer in de fysiek materie geplant wordt. De eigenschappen, die het zaad heeft, zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen, van levens hiervoor. We kunnen niets veranderen aan die gebeurtenissen van ons leven, die er de kern van vormen en die ons de ervaringen geven, waar we door heen moeten gaan. Maar ons wordt wel de gelegenheid geboden om op zo’n manier met ons karma om te gaan dat we voor de toekomst goed zaad uitzaaien.”


Lees verder »