Wat is vrijheid?

Gepubliceerd: 3 december 2017

Jenny Dent’s spiritual blog

We treffen tegenwoordig vaak verhalen aan in de media over politieke gevangenen en schending van mensenrechten. Zelfs nu we volledig in het Aquarius-tijdperk zijn aangekomen, duiken er toch steeds broederschapkwesties op. Het prachtige ideaal van de ‘Verklaring van de Rechten van de Mens’ uit 1776, aan het einde van de Amerikaanse onafhankelijkheidstrijd (waarnaar Grace Cooke verwijst in haar inleiding op ‘Wie is White Eagle’ in ‘Memories of Reincanation’), lijkt voor de naties ongelofelijk moeilijk om echt in de praktijk te brengen.

In sommige opzichten voel ik dat deze Verklaring het echte begin is van de Aquarius-energie die zich in de wereld manifesteert, maar, zoals elke wezenlijke verandering is het ook een lang proces met veel kansen voor individueel en collectief leren en transformeren!

Een goede-doelen-organisatie die in het Aquarius-tijdperk voor individuele mensenrechten werkt, Amnesty International, geeft veel voorbeelden in haar tijdschriften. Een citaat dat er uitspringt voor mij is dat van Fred Bauma van de republiek Congo. Hij zegt dat zijn land een van de rijkste is in natuurlijke bronnen en natuurschoon. Het zou het paradijs kunnen zijn, maar in plaats daarvan is het een hel, door oorlog en politieke dictatuur. Na jaren in de gevangenis te hebben doorgebracht vanwege zijn uitspraken tegen het regime, zegt Fred nu in vrijheid: ‘Het verlies van mijn vrijheid liet mij zien hoe kostbaar die is.’

Vrijheid gaat natuurlijk over méér dan niet in een fysieke gevangenis zijn. De Aquarius-energie geeft zo veel kansen om onszelf te bevrijden van oude gedachtepatronen, oude grenzen, beperkingen en oordelende manieren van leven. Het gaat ook over het besef dat wat onze uiterlijke omstandigheden ook zijn, we kunnen leven in de innerlijke vrijheid van ons licht-lichaam. En het gaat ook om het besef dat we kunnen leren om aardse beperkingen en vervolging of deze nu reëel zijn of zo ervaren worden, te ontstijgen en in vrijheid te vliegen naar het zonnelicht van de hemel.

Wanneer ik deze verhalen in de media lees, zoals ook deze over Fred Bauma en andere gevallen van inbreuk op de mensenrechten, denk ik altijd aan de magische kracht van de Ster en hoe onze gebeden kunnen en zullen helpen om wonderen tot stand te brengen en het tempo van de bewustzijnsverandering te versnellen. Die verandering zal plaatsvinden als de mensheid collectief haar ogen opent voor de nieuwe energie van ware broederschap. En zoals altijd hebben we schitterende White Eagle -lessen om ons te inspireren en te laten herinneren:

Kijk naar het Licht. Het Licht zal alle duisternis overwinnen en je bevrijden. Vrijheid betekent vrede van de ziel, geluk, overvloedige vreugde en overvloed van alle denkbare dingen. Ja, de mensheid nadert de tijd waarin zij in staat zal zijn de werking van het licht in de materie ten goede te laten komen aan alle mensen.

Jenny Dent, mother van de White Eagle Lodge wereldwijd