Vriendelijkheid

Gepubliceerd: 29 april 2016

Jenny Dent’s spiritual blog

Nu we in de mooie tijd van de volle Maan aangeland zijn (de Zon is de Stier binnengegaan), is er een speciale uitstraling van de heer Boeddha. In mijn meditaties van de laatste dagen ben ik me erg bewust geworden van de zachte vrouwelijke energie die momenteel van hem/haar afkomstig is. Iets meer dan een week geleden liep ik in Texas bij ons Tempel- en Retraitecentrum, op het land en rond het labyrint. Ik voelde die vrouwelijke trilling van Boeddha uit het centrale ‘rozenhart’ van het kruis komen, binnenin de cirkel van het labyrint.

Terwijl ik wandelde, leek het me dat deze centrale roos de vorm aannam van een verfijnde parel in het hart van een zachte witte bloem. Een immense, etherische en doorzichtige Boeddha overkoepelde de hele cirkel en straalde een zachte, koesterende liefde/wijsheid uit van het Moederaspect van God: de parelachtige straal.

Terwijl dit aura van parelachtig licht zich verder en verder uitspreidde en uiteindelijke de hele wereld omarmde, trof me het meest dat het de harten van alle mensen aangeraakte: het stimuleerde de kwaliteit van bedachtzaamheid en eenvoudige menselijke vriendelijkheid in alle harten. Ik bedacht me dat we ons misschien niet altijd volledig realiseren hoe zeer deze kwaliteit de dagen van mensen kan verlichten en veranderen. Een vriendelijk woord, een attent gebaar kunnen een dag en misschien een leven veranderen voor iemand die in de put zit of verdrietig is.

Een heerlijk aspect van de filosofie van de Boeddha (en hetzelfde geldt voor de lessen van White Eagle) is ‘metta’. Metta is een Pali-woord dat liefhebbende vriendelijkheid betekent, of ‘de sterke wens voor het welzijn en het geluk van anderen… een altruïstische houding van liefde en vriendschap, die zich onderscheidt van beminnelijkheid gebaseerd op eigenbelang’. Het is één van de vier deugden. White Eagle zegt ons: ‘Het is één ding om te praten over liefde en om te zeggen “heb elkaar lief”, maar het is nogal iets anders om van binnen liefde te worden. Toch is het hele doel van het leven om liefde voort te brengen. Er zijn vele graden van liefde, liefhebben is in elke vorm goed. We kijken naar de kinderen van de aarde en zien de spontane vriendelijkheid, het beetje aandacht en de kleine handelingen die Goddelijk zijn. Je realiseert je misschien niet dat zulke zachte vriendelijkheid een Goddelijke uitdrukking is die laat zien dat de ziel op dat moment liefde weerspiegelt, én God. Het doel voor het leven is om het gewoon te laten zijn om spontaan vriendelijkheid te schenken aan allen, van welk ras, kaste of religie dan ook; laten we vriendelijk zijn en God herkennen in onze naaste: de spontane uitdrukking daarvan is vriendelijkheid en liefde, ze zijn de sleutel tot alle kennis.’

Laten we dan ook in deze tijd van het jaar speciaal moeite doen om aandacht te schenken aan de zachte kwaliteit van altruïstische vriendelijkheid. Wat een buitengewoon voorbeeld is onze paus Franciscus hierin! We kunnen misschien niet alles doen wat hij doet, zoals vluchteling-gezinnen opnemen, maar we kunnen allemaal rondkijken en zoeken naar welke simpele handelingen van vriendelijkheid we kunnen aanbieden aan onze buren, familie en vrienden. Geleidelijk aan zullen we dan in onszelf de spontane uiting van die vriendelijkheid ontwikkelen.

Jenny Dent, spiritual mother van de White Eagle Lodge wereldwijd