VOLLE MAAN VAN VISSEN [NACHT VAN 7 OP 8 MAART]

Gepubliceerd: 2 maart 2023

Op dinsdag 7 maart is het vroeg in de middag de Volle Maan van de Vissen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Maagd. Joan Hodgson, schrijft over deze Volle Maan: “Door hun nauwe relatie met de zaaitijd [Vissen] en de oogsttijd [Maagd], staan deze tekens symbool voor het karma, dat we elke keer met ons meenemen, als we terugkeren naar het aardse leven – elke keer als ons zielenleven weer in de fysiek materie geplant wordt. De eigenschappen, die het zaad heeft, zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen, van levens hiervoor. We kunnen niets veranderen aan die gebeurtenissen van ons leven, die er de kern van vormen en die ons de ervaringen geven, waar we door heen moeten gaan. Maar ons wordt wel de gelegenheid geboden om op zo’n manier met ons karma om te gaan dat we voor de toekomst goed zaad uitzaaien.”

Vissen is het bewegelijke waterteken, waarvan de zielenles Vrede door Wijsheid is. Stel je bij je meditatie voor dat je op het strand bent en dat je tot aan de einder alleen maar het golvende water van de zee ziet. Visualiseer dan dat je op de golven van die zee aan het meedrijven bent, dat je je helemaal laat meevoeren met de stroming. Je gaat je daardoor heel vrij voelen en alle beslommeringen vallen van je af. Je raakt vervuld van een diepe vrede in je zelf. En vanuit die innerlijke vrede zal je weten hoe je de dingen gaat aanpakken in je uiterlijke leven. Je bent je bewuster geworden van je verbinding met God in jezelf en vanuit die verbinding kun je op het aardse vlak tot handelen komen.