VOLLE MAAN VAN TWEELINGEN [NACHT VAN 3 OP 4 JUNI]

Gepubliceerd: 29 mei 2023

In de vroege ochtend van zondag 21 mei is de Zon het bewegelijke luchtteken Tweelingen binnengegaan en een week later op zondag 28 mei is het Pinksteren. White Eagle zegt hierover: “Wij kennen geen ander feest dat voor de mensheid een zuiverder beeld geeft van de waarheid, de waarheid die de broederschap van de mensheid inhoudt – en daaraan voorbij de broederschap van de hele schepping. Dit uitstorten met Pinksteren van de Heilige Geest over jullie zal je, als je er ontvankelijk voor bent, boven alle aardse argumenten en alle aardse politiek uittillen. Het zal je regelrecht naar het Hart van Waarheid brengen dat je zegt dat de hele mensheid één grote broederschap is, één geestelijke broederschap.”

Op zondag 4 juni is het bij zonsopgang de Volle Maan van Tweelingen, als de Zon rijzend in dat teken staat en de Maan daar juist tegenover ondergegaan is in het teken Boogschutter. We vieren dan het Christus-festival. Joan Hodgson schrijft: “De Volle Maan van de Tweelingen staat bekend als de Christus Maan, die één van de krachtigste van het hele jaar is. De symboliek ervan is verbonden met het christelijk feest van Pinksteren, wanneer de viering is van de uitstorting van de Heilige Geest over de twaalf discipelen. Bij deze Christus Volle Maan zijn de omstandigheden heel gunstig om hemelse inspiraties en een ontwaken van het hoger bewustzijn te ervaren, als voorbereiding op de uitstorting van het Christuslicht rond de zomerzonnewende van 21 juni tot 24 juni.”

In de natuur zien we overal om ons heen in de bomen, heesters en planten nieuwe vertakkingen, die volgens het Tweelingenprincipe de aanblik van uitbreiding en groei geven. De natuurwezens zijn daar op een subtiele wijze in betrokken en als je je daar voor openstelt, kun je de betoverende uitstraling van de natuur in deze tijd goed aanvoelen. De natuurwezens zijn verbonden met de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. De aardewezens, de kabouters, werken in het wortelstelsel van een boom, heester of plant. De waterwezens, de nimfen, bevorderen de groei van twijg, stengel en blad, terwijl de luchtwezens, de elfen, voor de bloesems en bloemen zorg dragen. En het zijn de vuurwezens, ook wel salamanders genoemd, die in de vruchten de zaadvorming begeleiden. Als je je daartoe afstemt, kun je in deze tijd van groei ook contact maken met de boomgeesten en plantenzielen.