VOLLE MAAN VAN TWEELINGEN [NACHT VAN 14 OP 15 JUNI]

Gepubliceerd: 14 juni 2022

Op zondag 5 juni hebben we het feest van Pinksteren gevierd. White Eagle zegt hierover: “Dit festival werd al gevierd door de vroegste bewoners van de aarde. Het werd al eeuwen geleden gevierd op het Witte Eiland [Atlantis] en het werd sindsdien door alle Broederschappen van het Grote Witte Licht gevierd. Met Pinksteren kwamen de vroegchristelijke Broeders eensgezind en in liefde op één plaats samen. Zij verhieven hun bewustzijn naar het hemelse leven, naar het Licht. En terwijl ze in afwachting waren en het Licht omlaag stroomde in hun harten, werden ze vervuld van de Geest.”

En verwijzend naar het evangelie zegt White Eagle: “Na de hemelvaart van Jezus werd de discipelen gezegd om naar Jeruzalem te gaan en daar te wachten op de komst van hun Trooster. Nu is Jeruzalem niet alleen een stad, maar ook een bewustzijnstoestand. Het duidt op een plaats waar licht en vrede is, waar liefde is. En in die verhoogde bewustzijnstoestand is de Trooster bij hen gekomen. De Trooster zal ook bij jullie komen, als jullie je bewustzijn verhogen naar een hoger levensniveau, naar wat die ‘bovenkamer’ wordt genoemd.”

“Ga in gedachten naar die ‘bovenkamer’ en wacht daar geduldig en nederig, in communie met God. Dan zal de Trooster bij jullie komen, zelfs de ‘geest van waarheid.’ Als jullie alleen leven met jullie eigen verlangens, wijzen jullie de Trooster af. Jullie kunnen en zullen dan niet worden getroost. Maar wanneer jullie al je verlangens en al je verdriet kunnen overgeven aan de grote liefde van God, zal de geest van waarheid in jullie zielen en harten komen en zullen jullie worden getroost.” 

Op dinsdag 14 juni is het midden op de dag de Volle Maan van Tweelingen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Boogschutter. Joan Hodgson schrijft: “De Volle Maan van de Tweelingen staat bekend als de Christus Maan, die één van de krachtigste van het hele jaar is. De symboliek ervan is verbonden met het christelijk feest van Pinksteren, wanneer de viering is van de uitstorting van de Heilige Geest over de twaalf discipelen. Bij deze Christus Volle Maan zijn de omstandigheden heel gunstig om hemelse inspiraties en een ontwaken van het hoger bewustzijn te ervaren, als voorbereiding op de uitstorting van het Christuslicht rond de zomerzonnewende van 21 juni tot 24 juni.”