VOLLE MAAN VAN STEENBOK [ NACHT VAN 26 OP 27 DEC. ]

Gepubliceerd: 19 december 2023

In de vroege nacht van vrijdag 22 december gaat de Zon bij de winterzonnewende het kardinale aardeteken Steenbok binnen. De Zon blijft drie dagen lang stil staan boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika]. Na deze drie dagen  gaat de zon langzaam weer terug naar het noorden richting de evenaar. Daarom vieren we pas op 24 december kerstavond, als de dagen weer iets gaan lengen. Lang voor de christelijke jaartelling werd bij vele volkeren de terugkeer van de Zon al gevierd. In die zin brengt het kerstverhaal een eeuwenoude symboliek tot leven. In Nederland is het op 26 december, tweede Kerstdag, tegen middernacht de Volle Maan van Steenbok, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Kreeft.

In het kerstverhaal wordt gesproken over de maagdelijke Conceptie. Grace Cooke heeft geschreven over de twee aspecten daarvan. “Vanuit het scheppingsverhaal is de bevruchting van de nog vormloze ofwel maagdelijke materie door de levenschenkende zon, de maagdelijke Conceptie.” Met zijn stralen doordringt de zon de materie. Het woord materie komt van het Latijnse mater wat moeder betekent. Oervolkeren zoals de Indianen spraken over moeder aarde en vader hemel. Grace  Cooke vervolgt: “Maar ook het zich ontvouwen van de Christusgeest in alle mensen is de maagdelijke Conceptie.” En dat is wat wij allen zo mooi kunnen ervaren in de kersttijd, als de engelen ons bij de terugkeer van het licht de boodschap brengen van de geboorte van het Christuskind.

Ook in de megalithische tijd (rond 2500 voor Chr.) werd de winterzonnewende gevierd. In Ierland had men daarvoor een aarden heuvel opgeworpen. Daar binnen is een heiligdom, gewijd aan de aardemoeder, in de vorm van een holle ruimte, die door een nauwe gang tussen opstaande stenen te bereiken is. De toegang tot dit heiligdom is zodanig op de zon gericht dat tijdens de midwinterdagen de lichtstralen van de opgaande zon juist door die nauwe gang schijnen tot in het binnenste van dit heiligdom, tot in de schoot van de aardemoeder. Op die manier konden de priesters de maagdelijke Conceptie van de aardemoeder voor hun volk invoelbaar maken en er hun zonnerituelen uitvoeren.