Volle Maan in Weegschaal

Gepubliceerd: 17 oktober 2021

Op woensdag 20 oktober is het dan aan het eind van de middag de Volle Maan van de Weegschaal, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Ram. Joan Hodgson schrijft hierover: “De aartsengel Michael wordt meestal afgebeeld met een opgeheven zwaard in één hand, de weegschaal in de andere hand en zijn voet op een verslagen draak. De Maan, die als ze vol is in Ram staat, inspireert de mens om zijn of haar hele wapenrusting van Licht om te gorden en zich te weren tegen de draak van wereldse gerichtheid. Als we ons tijdens de Volle Maan van de herfstequinox in onze meditatie richten op St. Michael, zullen we voelen dat we nooit alleen strijden, want als we er naar streven de Christus Ster uit te stralen, zullen de engelen van het Licht naderbij komen om ons te beschermen en te inspireren.”

De Weegschaal is het teken van relaties aangaan, tot verbintenissen komen en samenwerken. Als je onder het teken Weegschaal geboren bent, gaat je aandacht vaak in de eerste plaats naar de ander uit. Je wilt graag dingen samen doen met anderen en hebt die respons van hen ook nodig. Dat kan er echter wel eens toe leiden dat je teveel meegaat met wat de mensen om je heen willen. Je wilt dan vooral de harmonie bewaren en kan teveel concessies doen om anderen maar te vriend te houden. Bij beslissingen kun je vaak lang wikken en wegen, omdat je altijd beide kanten van een zaak zult zien. Het goede daarvan is dat je een geboren onderhandelaar kan zijn, die met je tactvol optreden goed tussen partijen kan bemiddelen.

Voor het teken Weegschaal is de zielenles Broederschap in Actie. Mensen die geboren zijn onder dit teken voelen zich solidair met anderen en willen daar in hun handelen uiting aan geven. Door je af te stemmen op de engelen van de Weegschaal krijg je een gevoel van schoonheid en harmonie. Visualiseer dan voor je meditatie een prachtige, verstilde plek op een weide. Maak verbinding met de aarde onder je en voel dat je gegrond bent. Als je dan omhoog kijkt, zie je de lucht boven je. Adem die zuivere lucht in en voel dat je innerlijk in evenwicht bent, helemaal in harmonie met jezelf en met je omgeving. Als je dan contact maakt met de Zespuntige Ster, kun je dat evenwicht tussen hemel en aarde nog dieper ervaren. Laat die innerlijke vrede je dan helemaal vervullen.