Volle Maan in Waterman

Gepubliceerd: 17 januari 2019

Dit jaar gaat de Zon op 20 januari kort na zonsopgang het vaste luchtteken Waterman binnen. Meteen daarna op 21 januari is het aan het einde van de nacht Volle Maan, als de Zon in het vaste luchtteken Waterman staat en de Maan daar precies tegenover in het vaste vuurteken Leeuw. Het is een totale maansverduistering, die bij ons rond zes uur in de ochtend goed zichtbaar is. Een paar dagen later op 2 februari, 40 dagen na de winterzonnewende, vieren we dan het laatste lichtfeest van de wintertijd: Maria Lichtmis. Voor de mis werden er vroeger in de katholieke kerken kaarsen gewijd en volgde er een ommegang, waarbij iedereen een brandende kaars in de hand hield, wat voortgezet werd tijdens de mis zelf. In de Keltische traditie heet dit feest Imbolc en is het gewijd aan de moedergodin Brigit, beschermster van zwangere vrouwen en van bevallingen.

Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en met zijn medemensen deelt. Het water, symbool voor de Heilige Geest, stroomt rijkelijk uit de waterkruik, die hij vasthoudt. Op iconen duidt het teken Waterman de evangelist Mattheüs aan, afgebeeld als een mens met een engelachtige uitstraling. In de huidige tijd kunnen we duidelijk ervaren dat de poorten naar de geestelijke werelden opengaan en dat de verbinding met de (aarts)engelen steeds sterker wordt. We zien daaraan dat het Watermantijdperk zich ontvouwt en dat ons bewustzijn, dat vanuit de hemelse sferen en de Christus-Ster geleid wordt, diepgaand aan het veranderen is.

Joan Hodgson schrijft: “Deze Volle Maan kan op prachtige wijze het hartbewustzijn stimuleren, het hogere denken. Als we ons kunnen afstemmen op de spirituele uitstraling ervan, zullen we ons bewust worden van de ware betekenis van de broederschap van alle leven in Gods diverse werelden. De symboliek van de Leeuw en de Waterman is van een bijzondere schoonheid, want ze benadrukt de eeuwige waarheid dat de mens als het evenbeeld van God geschapen is. Het stralende zonneteken Leeuw geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de pure essentie van het eeuwige leven, zich in het hart van het fysieke lichaam bevindt. Het lichaam dat als het dierlijke aspect van de mens door het denken eerst vermenselijkt en dan onsterfelijk gemaakt moet worden door de Zon, de Christus.”

Wim Weehuizen, januari 2019