Volle Maan in Waterman

Gepubliceerd: 24 januari 2018

Dit jaar is de Zon in de vroege nacht van 20 januari het vaste luchtteken Waterman binnengegaan. We merken dat het daglicht steeds iets langer bij ons blijft en een maand na de winterzonnewende zien we al het verschil. Op 31 januari is het in de middag Volle Maan, als de Zon in het vaste luchtteken Waterman staat en de Maan daar precies tegenover in het vaste vuurteken Leeuw. Het is een totale maansverduistering, die bij ons echter niet zichtbaar is. Een paar dagen later op 2 februari vieren we dan Maria Lichtmis als voor de mis de kaarsen gewijd worden en er een ommegang volgt, waarbij iedereen een brandende kaars in de hand houdt, ook tijdens de mis zelf. Het is een lichtfeest ter ere van de goddelijke moeder. In de Keltische traditie heet dit feest Imbolc en het is gewijd aan de moedergodin Brigit, beschermster van zwangere vrouwen en van bevallingen.

Joan Hodgson schrijft hierover: ‘Deze Volle Maan kan op prachtige wijze het hartbewustzijn stimuleren, het hogere denken. Als we ons kunnen afstemmen op de spirituele uitstraling er van, zullen we ons bewust worden van de ware betekenis van de broederschap van alle leven in Gods diverse werelden. De symboliek van de Leeuw en van de Waterman is van een bijzondere schoonheid, want ze benadrukt de eeuwige waarheid dat de mens als het evenbeeld van God geschapen is. Het stralende zonneteken Leeuw geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de pure essentie van het eeuwige leven, zich in het hart van het fysieke lichaam bevindt. Het lichaam dat als het dierlijke aspect van de mens door het denken eerst vermenselijkt (Waterman) en dan onsterfelijk gemaakt moet worden door de Zon, de Christusgeest.’

Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en die hij met zijn medemensen deelt. Het water, symbool voor de Heilige Geest, stroomt rijkelijk uit de waterkruik, die hij vasthoudt. Op iconen duidt het teken Waterman de evangelist MattheĆ¼s aan, die wordt afgebeeld als een mens met een engelachtige uitstraling. In de huidige tijd kunnen we duidelijk ervaren dat de poorten naar de geestelijke werelden opengaan en dat de verbinding met de (aarts)engelen steeds sterker aan het worden is. We zien daaraan dat het Watermantijdperk zich aan het ontvouwen is en dat ons bewustzijn, dat vanuit de hemelse sferen en de Christus-Ster geleid wordt, diepgaand aan het veranderen is.

Wim Weehuizen, januari 2018