Volle maan in Vissen

Gepubliceerd: 6 februari 2015

In de nacht van 5 op 6 maart is het Volle Maan; de Zon staat in het teken Vissen en de Maan daar tegenover in het teken Maagd. Joan Hodgson (dochter van de stichter van de Lodge) schrijft hierover: Door de nauwe relatie van Vissen met de zaaitijd en Maagd met de oogsttijd, staan deze tekens symbool voor het karma, dat we elke keer met ons meenemen, als we terugkeren naar het aardse leven.
(..) De eigenschappen die het zaad heeft, zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen, van levens hiervoor. We kunnen niets veranderen aan de gebeurtenissen die er de kern van ons leven vormen en die ons de ervaringen geven, waar we door heen moeten gaan. Het lichaam waarvan we gebruik moeten maken en de fysieke gesteldheid, die tot gezondheid, lichamelijke beperking of ziekte kunnen leiden, dat alles komt terug naar ons in dit zaad, dat vanuit een vorige incarnatie gecreëerd is. Daarbij krijgen we de  gelegenheid om op zo’n manier met ons karma om te gaan dat we voor de toekomst goed zaad uitzaaien.”

Als we terugblikken naar de afgelopen maand, dan zien we het volgende:

In de late avond van 18 februari gaan de Zon en de Maan bijna tegelijk het teken Vissen binnen. De Nieuwe Maan staat daardoor op de tekengrens van Waterman met Vissen. Omdat het dit jaar een vrij vroege carnaval is, valt Aswoensdag al op die dag. Daarna begint de vastentijd die 40 dagen tot aan Pasen duurt. Door te vasten kunnen we ons lichaam vrijmaken van gifstoffen, zodat we met vernieuwde energie de lente kunnen binnengaan. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en heeft daarom te maken met loslaten, opruimen en verwijderen. De spirituele sfeer is die van innerlijke bezinning, verwerking en stille afwachting.

Van mensen die onder het teken Vissen geboren zijn is de meest opvallende kwaliteit hun inlevingsvermogen en mededogen. Hun spiritualiteit ontwikkelt zich door overgave aan een innerlijke stem in henzelf, die hen roept zich vanuit hun gevoel met hun medemensen te verbinden. Die innerlijke weg kan hen zelfs de behoefte geven om zich helemaal met Jezus te vereenzelvigen en zijn lijdensweg intens te herbeleven. De grote mystici uit de Middeleeuwen hebben zich totaal ontledigd om zich open te stellen voor God. Van Sint Franciscus is bekend dat hij op het eind van zijn leven ook de stigmata van Jezus ontvangen heeft. Na zijn dood in 1226 bloeide zijn orde, die ook veel leken omvatte, in veel Europese landen op.

De tijd van Franciscus lijkt in astrologisch opzicht op de onze, in die zin dat de planeten Jupiter en Saturnus in zijn sterfjaar voor het eerst sinds ongeveer 600 jaar een conjunctie maakten in een luchtteken, n.l. in Waterman. Wij zullen datzelfde met de winterzonnewende van 2020 meemaken. Het verschil is echter dat tijdens het leven van Sint Franciscus het Vissentijdperk op haar hoogtepunt was en zijn meest sublieme uitdrukkingsvorm in de bouw van de kathedralen vond. In die tijd werden er door lekenzusters (begijnen) en lekenbroeders (begarden) gemeenschappen [Waterman] gesticht, die een bloeiend geestelijke leven in de steden brachten.

De afgelopen twee eeuwen zijn de conjuncties van Jupiter en Saturnus in de aardetekens gevallen en hebben we een heel grote nadruk op materiële welvaart gezien. Jupiter houdt verband met religie en levensfilosofie; Saturnus met de structuur van de samenleving. In 2020 valt die conjunctie voor het eerst sinds ongeveer 600 jaar weer in een luchtteken, n.l. Waterman. We noemen dit in de astrologie een grote mutatie. En omdat we nu ook in het Watermantijdperk gekomen zijn, zal die conjunctie vergaande ontwikkelingen in de samenleving te zien geven. Er zullen nog veel meer spirituele groepen ontstaan, waardoor er een bijzondere samenwerking met de geestelijke werelden tot stand zal worden gebracht.

Wim Weehuizen, 10-2-2015

Info over de White Eagle School of Astrology vind je hier.