Volle Maan in Tweelingen

Gepubliceerd: 1 juni 2020

In april en mei was Venus als een heldere avondster in het (noord)westen te zien, maar dat duurde steeds korter. Op 3 juni loopt Venus precies tussen de Zon en de aarde in en is ze voor ons niet meer te zien. Dit gebeurt elke 8 jaar in het luchtteken Tweelingen. In juni 2004 en 2012 hebben we zelfs het zeldzame fenomeen gezien dat Venus voor langs het oppervlak van de Zon heen ging. Het teken Tweelingen heeft te maken met de luchtwegen en de longen. Venus heeft te maken met de keel en de slijmvliezen. In 2002-2004 was er een uitbraak van de longziekte SARS, waarbij mensen acute ademhalingsproblemen kregen. We hadden toen een oppositie van Saturnus in Tweelingen met Pluto in Boogschutter. In de astrologische symboliek wordt dat weergegeven door een blokkade [Saturnus] in de longen [Tweelingen], die levensbedreigend is [Pluto].

De pandemie van het huidige corona-virus is ontstaan bij de conjunctie van Saturnus en Pluto in het aardeteken Steenbok, waarbij ook de planeet Mercurius, die bij het teken Tweelingen hoort, nauw betrokken was. COVID-19 geeft net als SARS acute complicaties in de longen, waardoor veel mensen op de Intensive Care aan de beademing terecht komen. Deze pandemie brak uit in China, waar de luchtvervuiling erg groot is en ze was ook heftig in een aantal zwaar vervuilde wereldsteden. Uit deze pandemie kan mogelijk de les getrokken worden dat door de luchtvervuiling in de grote industriële centra en stedelijke agglomeraties mensen minder weerstand hebben gekregen tegen luchtweginfecties. Vanuit de milieubeweging wordt al jaren aangedrongen op een vergaande vergroening en verduurzaming van de economie en dat lijkt nu ook meer opgepakt te gaan worden.

Op vrijdag 5 juni is het tegen zonsondergang de Volle Maan van de Tweelingen, met de Zon in dat teken en de Maan daar tegenover in de Boogschutter. Dit is een maansverduistering, die we aan de oostelijke horizon nog net kunnen waarnemen. Joan Hodgson schrijft hierover: De Volle Maan van de Tweelingen staat bekend als de Christus-Maan, die één van de krachtigste van het hele jaar is. De symboliek ervan is verbonden met het christelijk feest van Pinksteren, wanneer de viering is van de uitstorting van de Heilige Geest over de twaalf discipelen. Bij deze Christus-Volle-Maan zijn de omstandigheden heel gunstig om hemelse inspiratie en een ontwaken van het hoger bewustzijn te ervaren, als voorbereiding op de uitstorting van Christuslicht rond de zomerzonnewende van 21 juni’.

Wim Weehuizen, mei 2020