Volle Maan in Tweelingen

Gepubliceerd: 13 juni 2019

In de nacht van 16 op 17 juni is het de Volle Maan van de Tweelingen. Joan Hodgson schrijft hierover: ‘De Volle Maan van de Tweelingen staat bekend als de Christus-Maan, die één van de krachtigste van het hele jaar is. De symboliek ervan is verbonden met het christelijk feest van Pinksteren, wanneer de viering is van de uitstorting van de Heilige Geest over de twaalf discipelen. De Christus-Maan bereidt de ziel op een bepaalde manier voor om zich innerlijk af te stemmen op de krachtige uitstraling van het Christus-Licht tijdens de zomerzonnewende van 21 tot 24 juni. Met de Zon in het luchtteken Tweelingen en de Maan in het vuurteken Boogschutter zijn de omstandigheden in de zielenwereld heel gunstig om hemelse inspiratie en een ontwaken van het hoger bewustzijn te ervaren.’

Vanuit de etherische wereld zijn de natuurwezens intensief betrokken bij al die groei in de natuur en als je je daarvoor openstelt, kun je de betoverende sfeer daarvan in deze tijd heel mooi aanvoelen. Het is goed te weten dat de natuurwezens verbonden zijn met de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. De aardewezens, de kabouters, werken in het wortelstelsel van een boom of plant. De waterwezens, de nimfen, bevorderen de groei van twijg, stengel en blad, terwijl de luchtwezens, de elfen, zich op de bloesems en bloemen richten. En het zijn de vuurwezens, ook wel salamanders genoemd, die in de vruchten de zaadvorming begeleiden.

White Eagle beschrijft dit als volgt: ‘Er zijn de vier elementen: aarde, lucht, vuur en water, en binnen deze vier is er een ether die fijner is dan lucht. De lucht die je inademt kun je opmerken, maar er is ook een lucht die van een veel fijnere, etherische substantie is. Hetzelfde geldt voor water, vuur en aarde. Voorbij de fysieke substantie op aarde is er een fijnere substantie en daaruit worden de natuurwezens geschapen. Zij horen bij de etherische wereld, waarbinnen ze functioneren. Deze fijnere ether kan niet waargenomen worden met onze vijf zintuigen, maar kan opgemerkt worden door het zesde zintuig, dat de intuïtie ofwel het psychische zintuig wordt genoemd.’

Wim Weehuizen, mei 2019