Volle Maan in Tweelingen

Gepubliceerd: 3 juni 2017

Op zondag 4 juni vieren we het feest van Pinksteren. White Eagle zegt hierover: “Beschouw Pinksteren als een tijd van hernieuwde Broederschap. Toen de vroegchristelijke Broeders samenkwamen volgden ze een eeuwenoud gebruik; ze kwamen bij elkaar voor een samenzijn in stilte en voor verering van God. Met Pinksteren kwamen de Broeders eensgezind en in liefde op één plaats samen. Zij hieven hun bewustzijn op naar het hemelse leven, naar het licht.

En terwijl ze in afwachting waren en het licht omlaag stroomde in hun harten, werden ze vervuld van de Geest. De Grote Witte Broederschap bestaat uit zielen die bewust deze uitstroming van de Zoon van God ontvingen, van het Grote Witte Licht.”

In de nacht van 9 op 10 juni is dan de Volle Maan van de Tweelingen. Joan Hodgson schrijft hierover: “De Volle Maan van de Tweelingen staat bekend als de Christus Maan, die één van de krachtigste van het hele jaar is. De symboliek ervan is verbonden met het christelijk feest van Pinksteren, wanneer de viering is van de uitstorting van de Heilige Geest over de twaalf discipelen” … “De Christus Maan bereidt de ziel op een bepaalde manier voor om zich innerlijk af te stemmen op de krachtige uitstraling van het Christus Licht tijdens de zomerzonnewende van 21 tot 24 juni. Met de Zon in het luchtteken Tweelingen en de Maan in het vuurteken Boogschutter zijn de omstandigheden in de zielenwereld heel gunstig om hemelse inspiraties en een ontwaken van het hoger bewustzijn te ervaren.”

Wim Weehuizen, mei 2017