Volle Maan in Stier

Gepubliceerd: 3 mei 2017

In de nacht van 10 op 11 mei is het de Volle Maan van de Stier, als de Maan precies tegenover de Zon gekomen is in het teken Schorpioen. Bij helder weer zal deze Volle Maan schitterend opkomen aan de oostelijke hemel en de hele nacht schijnen. In het Oosten wordt bij deze Volle Maan het Wesak-festval gevierd, dat gewijd is aan de Boeddha. White Eagle zegt hierover: “De Boeddha, die prachtige, zachtmoedige, wijze en vredige gestalte, waardoor het gouden licht scheen, kwam voort uit het hart van God.

In het leven van de Boeddha werd de weg gewezen, werd het pad onthuld dat de ziel moet betreden in haar opwaarts stijgen naar haar Vader-Moeder God. Die weg werd gekenmerkt door het totaal afzien van elk verlangen.”

De Stier is het vaste aardeteken, dat wordt beheerst door Venus, de planeet van liefde, schoonheid en harmonie. De Maan, het astrologische symbool voor de Goddelijke Moeder, staat in verhoging in dit teken, waardoor haar uitstraling in deze lentetijd zo groot is. Stieren zijn de scheppers van vormen in de stoffelijke wereld, waardoor alles in hun omgeving weldadig kan aanvoelen. Ze zijn wel geneigd zich aan de materie te hechten en vanuit vaste patronen te leven. Door het tegenover liggende teken Schorpioen worden ze uitgedaagd om voorbij de broze illusie van de fysieke vormen naar de eeuwige werkelijkheid te kijken. De Schorpioen heeft namelijk te maken met het afsterven van de natuur, de dood en het loslaten van alles wat je op dit aardse vlak dierbaar is.

Omdat de Stier verbonden is met de keel, zal het zingen van liederen of het uitspreken van gebeden je openen voor de geestelijke wereld. Joan Hodgson schrijft daarover: “Als je innerlijke zintuigen scherper worden, kun je een tuin met een vijver visualiseren, waarin een zuiver witte lelie haar bloembladen langzaam ontvouwt. Je zult dan geleidelijk ervaren dat het beeld van die lelie zich in je hart vormt. Hoe stiller je bent, hoe volmaakter die lelie wordt, terwijl de stralende engelen van Venus naderbij komen. Blijf in die stilte; dan zul je in je hart het schitterende juweel zien, dat alle glorieuze kleuren van de zon weerkaatst.”

Wim Weehuizen, april 2017