Volle Maan in Stier

Gepubliceerd: 17 april 2016

De Zon gaat op dinsdag 19 april tegen het eind van de middag het aardeteken Stier binnen. Twee dagen later is het dan in de nacht van 21 op 22 april de Volle Maan van de Stier, als de Maan precies tegenover de Zon gekomen is in het teken Schorpioen. In het Oosten wordt bij de Volle Maan van de Stier het Wesak-festival gevierd, dat gewijd is aan de Boeddha. Maar omdat de datum daarvan bepaald wordt aan de hand van de daar gebruikte maankalenders, wordt overal in Azië dit feest pas op 21 mei gevierd, als wij al de Volle Maan van de Tweelingen hebben en het Christus-feest vieren. 

De Stier is het vaste aardeteken, dat wordt beïnvloed door Venus, de planeet van liefde, schoonheid en harmonie. Stieren zijn de scheppers van vormen in de stoffelijke wereld, waarin ze een omgeving creëren die weldadig aanvoelt. Ze zijn daarbij wel geneigd zich aan de materie te hechten en ook vanuit vaste patronen te leven. Het teken Schorpioen daagt hen uit om voorbij de broze illusie van de vorm naar de eeuwige werkelijkheid te kijken. De Schorpioen heeft namelijk te maken met het afsterven van de natuur, de dood en het loslaten van alles wat je op dit aardse vlak dierbaar is.

Maar de natuur is in april nog vol levenskracht en het prille lentegroen komt overal tevoorschijn. In deze tijd kunnen we helemaal opgaan in die weelderig bloeiende natuur, die ons aan alle kanten omringt en ons inspireert. Op 1 mei is de viering van het Keltische feest van Beltane, dat wij terugvinden in het dansen om de meiboom. De vruchtbaarheid van moeder aarde staat bij dit meifeest centraal, waardoor in deze tijd de zegenende, leven schenkende uitstraling van de Goddelijke Moeder erg voelbaar is. Als je op een rustige plek in de natuur bent, kun je haar helende kracht in je opnemen.

Een paar dagen daarna op donderdag 5 mei vieren we Hemelvaart. In de 40 dagen na Pasen is Jezus vele keren aan zijn discipelen verschenen. Aan het eind daarvan zegt hij hun dat ze binnenkort door de Heilige Geest gedoopt zullen worden en zijn getuigen zullen zijn over de hele aarde. Na deze aankondiging wordt hij door een wolk aan hun ogen onttrokken. De Christusgeest verbond zich toen met de aardse elementen en kon aan de hele mensheid geschonken worden. Hemelvaart bereidt ons voor op de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren [dit jaar op 15 mei] en de Volle Maan in Tweelingen, de Christus Maan.

Wim Weehuizen, april 2016