Volle Maan in Stief

Gepubliceerd: 23 april 2018

De Zon gaat op 20 april nog voor zonsopgang het vaste aardeteken Stier binnen. Ruim een week later is het op 30 april kort na middernacht de Volle Maan van de Stier, als de Maan precies tegenover de Zon gekomen is in het teken Schorpioen. Bij helder weer zal deze Volle Maan hoog aan de hemel staan en de hele nacht schijnen. In het Oosten wordt dan het Wesak-festval gevierd, dat gewijd is aan de Boeddha.

White Eagle zegt hierover: “De Boeddha, die prachtige, zachtmoedige, wijze en vredige gestalte, waardoor het gouden licht scheen, kwam voort uit het hart van God. In het leven van de Boeddha werd de weg gewezen, werd het pad onthuld dat de ziel moet betreden in haar opwaarts stijgen naar haar Vader-Moeder God. Die weg werd gekenmerkt door het totaal afzien van elk verlangen.”

Op 1 mei wordt het Keltische feest van Beltane gevierd. De winterperiode van verinnerlijking en voorbereiding van de ziel is voorbij en er komt nu een uiterlijke manifestatie van de hele schepping, een opnieuw tot leven komen van de natuur. De vruchtbaarheid van Moeder Aarde staat bij de viering van het meifeest Beltane centraal, waardoor de zegenende, leven schenkende uitstraling van de Goddelijke Moeder erg voelbaar is. Door Zuid-Engeland loopt een leilijn, die een reeks prehistorische, heilige plaatsen, zoals Avebury, Glastonbury en St. Michaels Mount, met elkaar verbindt, waar bij een bron Maria vereerd wordt en bij een heuvel de aartsengel Michael. Als de zon op de morgen van Beltane opkomt, vallen haar stralen zo dat ze al die heiligdommen langs die lijn aanraakt en revitaliseert met zonnekracht.

De Stier is het vaste aardeteken, dat wordt beheerst door Venus, de planeet van liefde, schoonheid en harmonie. De Maan, het astrologische symbool voor de Goddelijke Moeder, staat in verhoging in dit teken, waardoor haar uitstraling in deze lentetijd zo groot is. Stieren zijn de scheppers van vormen in de stoffelijke wereld, waardoor alles in hun omgeving weldadig kan aanvoelen. Ze zijn wel geneigd zich aan de materie te hechten en vanuit vaste patronen te leven. Door het tegenoverliggende teken Schorpioen worden ze uitgedaagd om voorbij de broze illusie van de fysieke vormen naar de eeuwige werkelijkheid te kijken. De Schorpioen heeft namelijk te maken met het afsterven van de natuur, de dood en het loslaten van alles wat je op dit aardse vlak dierbaar is.

Wim Weehuizen, april 2018