Volle Maan in Steenbok

Gepubliceerd: 11 januari 2022

Ook in de megalithische tijd (rond 2500 voor Chr.) werd de winterzonnewende gevierd. In Ierland had men daarvoor een aarden heuvel opgeworpen. Het is een heiligdom, gewijd aan de aardemoeder, in de vorm van een holle ruimte, die door een nauwe gang tussen opstaande stenen te bereiken is. De toegang tot dit heiligdom is zodanig op de zon gericht dat op de midwinterdagen de lichtstralen van de opgaande zon juist door die nauwe gang schijnen tot in het binnenste van dit heiligdom, tot in de schoot van de aardemoeder. Op die manier konden de priesters de Maagdelijke Conceptie van de aardemoeder voor hun volk invoelbaar maken en er hun zonnerituelen uitvoeren.

Op dinsdag 18 januari is het kort na middernacht de Volle Maan van de Steenbok, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in het teken Kreeft. Als je onder het teken Steenbok geboren bent, wil je structuur aanbrengen in de materiële wereld en zal je meestal goed functioneren in organisaties. Je zult mogelijk de ambitie hebben om je op te werken in zo’n organisatie en daarin dan een hogere functie bereiken. Meestal zijn Steenbokken ook harde werkers, die vanuit plichtsgevoel verantwoordelijkheden op zich nemen. Daarbij zijn ze betrouwbaar en kun je op ze rekenen. In persoonlijke contacten kunnen ze wel eens wat zakelijk zijn en hun privéleven dan ondergeschikt maken aan hun carrière. 

De Steenbok is het kardinale aardeteken, waarvan de zielenles: Dienstbaarheid door Actie is. Stel je in je meditatie een berg voor en visualiseer dat je geleidelijk omhoog gaat naar de top. Daar aangekomen wordt je boven je hoofd de Poolster gewaar. Richt je aandacht geheel op de Poolster en zie dat het een Zespuntige Ster is, de Christus Ster. Je weet dat als je de Poolster volgt, dat als je de Christus Ster volgt, je door God geleid wordt. Voel dat je dat een bijzondere innerlijke kracht geeft, de kracht om vol te houden met volhouden. Zie hoe het Licht van de Christus Ster je omhult en maak contact met die innerlijke kracht in je. En neem die kracht mee in je dagelijks leven.