Volle Maan in Steenbok

Gepubliceerd: 6 januari 2020

Vanaf Kerst hebben we de twaalf heilige nachten tot Driekoningen, het feest van de Epifanie, de Openbaring van het Licht. De drie koningen brengen hun geschenken aan het Christuskind: goud, wierook en mirre. In Nederland gaan de kinderen verkleed als koningen langs de huizen. Ze laten een kerstster als een molentje draaien op een stok en zingen hun liedjes. Pas na Driekoningen is de Kersttijd echt voorbij en doen we de kerstboom de deur uit. Op 10 januari is het in de avond de Volle Maan van de Steenbok, als de Zon in Steenbok staat en de Maan daar tegenover in de Kreeft. Dit is een gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw, waardoor een deel van de Maan minder zonlicht ontvangt. We kunnen het op die avond waarnemen, maar het is niet spectaculair.

Als je onder het teken Steenbok geboren bent, wil je structuur aanbrengen in de materiële wereld en zul je meestal goed functioneren in organisaties. Je zult mogelijk de ambitie en het vermogen hebben om  geleidelijk carrière te maken in zo’n organisatie en wellicht een topfunctie te bereiken. Over het algemeen zijn Steenbokken ook harde werkers, die vanuit plichtsgevoel verantwoordelijkheden op zich nemen. Ze kunnen in persoonlijke contacten wel eens wat zakelijk zijn en hun privéleven dan ondergeschikt maken aan hun werk. Daarnaast is de Steenbok gerelateerd aan het winnen van delfstoffen, zoals kolen, ijzererts en andere metalen, zodat je ze ook in die beroepen aantreft. En het kunnen gedreven bergbeklimmers zijn, die op de hoogste bergtoppen willen staan.

Op 2 december 2019 is Jupiter, de planeet van uitbreiding, groei en visie, na 12 jaar weer het teken Steenbok binnengegaan, waar vanaf 2008 de planeet Pluto al door heen loopt en vanaf eind 2017 ook de planeet Saturnus. Met de transformerende invloed van Pluto in Steenbok zijn verouderde, autoritaire structuren aan het wegvallen. Met Saturnus in Steenbok word je uitgedaagd om je eigen innerlijke autoriteit te vinden. En met Jupiter in het aardeteken Steenbok willen veel burgers aan de nieuwe ideeën, die in de samenleving zijn ontstaan, een zelf ontwikkelde structuur geven en die zo tot realiteit maken. Opmerkelijk is daarbij dat in het onderwijs, dat onder Jupiter valt, sterk gestreefd wordt naar een structurele aanpak van de knelpunten, zoals de onderbezetting van leerkrachten en de te grote klassen. Vanuit een innerlijke autoriteit wordt de kwaliteit van het onderwijs boven alles gesteld.

Wim Weehuizen, december 2019