Volle Maan in Ram

Gepubliceerd: 17 maart 2015

Op 20 maart passeert de Maan in Noordwest Europa voor de Zon langs en zal er rond half elf ‘s morgens een zonsverduistering zijn. Boven de Faeröer eilanden en Spitsbergen is die totaal, maar bij ons slechts voor 84%. Toch kan het aardig donker worden en als we  allemaal het licht aandoen, kan dat korte tijd de elektrische centrales overbelasten in landen waar veel zonnepanelen zijn.

Deze Nieuwe Maan valt nog net in het teken Vissen. Een uur na de zonsverduistering gaat de Maan al het teken Ram binnen en een kwartier voor middernacht volgt dan de Zon. Dit markeert de lente-equinox, het moment dat de zon loodrecht boven de evenaar staat en de nachten overal in de wereld even lang zijn. We zijn bij het begin van onze dierenriem gekomen, waarvan het vuurteken Ram de eerste is.

Rammen voelen een innerlijke drang om vol enthousiasme uitdagingen aan te gaan. Ze zijn ondernemend, volgen hun impulsen en komen snel tot actie; het zijn echte pioniers die nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Als het nieuwe er echter vanaf is, dan verliezen Rammen hun belangstelling en zetten zich weer voor iets anders in. Ze kunnen daarbij wel een spirituele ontwikkeling doormaken. Joan Hodgson schrijft daarover: ‘De engelen van het vuurelement nemen in kracht toe. Er stromen goddelijke energieën naar ons toe, die in onze ziel enthousiasme, zelfvertrouwen en hoop wekken. Het hele doel van elke menselijke incarnatie is dat de zonnegeest geleidelijk vrij gemaakt zal worden en het lagere zelf zal overwinnen, zodat het denken verlicht en het hele leven daardoor geleid wordt. Dat kan alleen gebeuren als de ziel leert hoe het vuur, dat vanuit de eigen wil aangewakkerd wordt, omgevormd kan worden tot de heldere vlam van onzelfzuchtige liefde.’

Het is Volle Maan in de vroege middag van zaterdag 4 april en meteen de zondag daarna vieren we Pasen. Van deze  maansverduistering merken wij niets omdat die overdag plaats vindt. Maar toch zal deze Volle Maan ook voor ons sterk doorwerken. Vanwege de zons- en maansverduistering staat de mensheid nu voor cruciale keuzen: door onderhandelingen [Weegschaal] tot vredesovereenkomsten te komen of doorgaan met een politiek die de dreiging met oorlogsgeweld als eerste optie ziet [Ram].

In deze Paastijd waarin de Christuskracht in zoveel mensen opgewekt wordt en waarin het Christuslicht onze harten steeds meer doorstraalt, kunnen we de herrijzenis van de Christus in onszelf ervaren. Het is de wederkomst van de Christus die ons de kracht zal geven om de uitdagingen van de komende tijd aan te kunnen. Eeuwenlang hebben de kerken de nadruk op de fysieke kruisiging gelegd en minder aandacht besteed aan het wonder van de verrijzenis. Het lichaam van Jezus was na de graflegging verdwenen, maar hij werd een levende aanwezigheid voor zijn volgelingen. Van toen af leidde Jezus hen op het innerlijk niveau en maakte van hen ingewijden, die zijn woorden op het diepste niveau begrepen.

Wim Weehuizen, 13-3-2015

Info over de White Eagle School of Astrology vind je hier.