Volle Maan in Ram

Gepubliceerd: 9 april 2017

In de vroege ochtend van dinsdag 11 april is het dan de Volle Maan van de Ram, als de Zon in dat vuurteken staat en de Maan daartegenover in het luchtteken Weegschaal. Joan Hodgson schrijft hierover: ”Deze Volle Maan van de lente-equinox heeft te maken met de vergeestelijking van de ziel, met het ontwikkelen van kracht en wijsheid door het voortdurende gevecht met de lagere natuur. Dit gevecht leidt uiteindelijk tot de kruisiging van het lagere zelf en de opstanding van de ziel tot het eeuwige leven. Het grootste voorbeeld van de vergeestelijking van de ziel is aan de westerse wereld gegeven door het leven en de kruisiging van Jezus.”

Pasen valt dit jaar op 16 april, wat de eerste zondag is na deze Volle Maan van de Ram. We herdenken dan de kruisiging van Jezus, die een spirituele ommekeer bewerkte voor de hele mensheid. In de loop van vele eeuwen was de mensheid steeds dieper in de materie verwikkeld geraakt, waardoor het spirituele bewustzijn steeds verder verloren was gegaan. Door de kruisiging van Jezus is dit proces van involutie, van toenemende gerichtheid op de materie, omgebogen naar een proces van evolutie, van toenemende gerichtheid op het spirituele. Het was ook de inleiding tot het Vissentijdperk en het ontstaan van het Christendom dat van naastenliefde en opofferingsgezindheid uitging.

White Eagle zegt over Pasen: “Tijdens de kruisiging van het lichaam van de Meester Jezus kwam er een levensgeest vrij, waardoor de hele wereld een doop onderging. Er vond een grootse, occulte ceremonie op de innerlijke niveaus plaats. Toen zijn levenslichaam uit het fysieke werd losgemaakt, doordrong dit het menselijk leven en doopte het. Daardoor werd de mensheid opgeheven en werd haar blik naar het Licht gericht.” En in deze tijd kunnen we ervaren hoe dat gouden Zonnewezen, de kosmische Christus, zich verder met ons verbindt en ons gereed maakt om de doop van het Watermantijdperk te ontvangen. Dat zal een verruiming van het bewustzijn geven, die de wederkomst van de Christus is op het innerlijk niveau van de ziel en wat zal leiden tot een universele broederschap tussen alle mensen. 

Wim Weehuizen, maart 2017