Volle Maan in Maagd

Gepubliceerd: 22 augustus 2018

Op 23 augustus gaat de Zon rond zonsopgang het bewegelijke aardeteken Maagd binnen. Het is oogsttijd en de boeren gaan het graan van de akkers halen om het in hun schuren onder te brengen. Het Engelse woord voor oogst is harvest en dat vinden we terug in ons woord herfst. De Maagd wordt vaak afgebeeld zoals de godin Demeter, met een bundel korenaren in haar hand. Zij werd vereerd als de oermoeder en als de godin van de gewassen. Haar dochter Persephone werd door Pluto, de god van de onderwereld, ontvoerd. Demeter was daar zo bedroefd over dat ze de gewassen niet langer liet groeien. Omdat alle leven op aarde ten onder dreigde te gaan, bemiddelden toen de andere goden. Ze wisten Pluto te bewegen Persephone een half jaar bij haar moeder te laten zijn en het andere halve jaar bij hem in de onderwereld. Dit is een heel sprekende mythe om de wisseling van de seizoenen uit te beelden.

Joan Hodgson schrijft in haar boek Planetary Harmonies: ‘De Volle Maan op de as Maagd/Vissen aan het einde van de zomer geeft het einde van het seizoen aan. De oogst is binnengehaald en niets kan het vermeerderen of verminderen. De voedselvoorraad moet ons door de winter helpen. Aan het einde van de winter bij de Volle Maan van Vissen was de grond klaargemaakt voor het zaaien. Door deze koppeling aan de zaai- en oogsttijd laten de Maagd en de Vissen op symbolische wijze het karma zien dat we met ons meedragen elke keer als we terugkeren naar het aardse leven – elke keer als het zaad van ons zielenleven weer in de fysieke materie geplant wordt. De kwaliteiten die bij het zaad horen zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen.’

September is de maand dat de scholen weer beginnen en kinderen zich kennis en vaardigheden eigen maken door die te leren en in hun geheugen op te slaan. Maagden zijn meestal  nauwgezet en precies en letten op details, waardoor ze heel geschikt zijn om onderwijzer(es) te worden, een opleiding tot verpleegkundige of apothekersassistente te volgen of biologie te studeren. Je vindt ze als hoveniers en tuinarchitecten, als voedsel-deskundigen en diëtisten. Ze kunnen ook kiezen voor een ambachtelijk beroep, dat om veel handvaardigheid vraagt, zoals timmerman en technisch tekenaar. En aangezien Maagden veelal goed kunnen rekenen en vaak spaarzaam zijn, vind je onder dit teken ook heel wat accountants en economen.

Wim Weehuizen, augustus 2018