Volle Maan in Leeuw

Gepubliceerd: 30 juli 2015

Donderdag 23 juli gaat de Zon rond zonsopgang het vuurteken Leeuw binnen. Ruim een week later op vrijdag 31 juli is het dan de Volle Maan van de Leeuw, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in het luchtteken Waterman. Het is nu hooitijd en het einde van de hoogzomer nadert. De Kelten vieren begin augustus het feest van Lughnasa, dat gewijd is aan hun lichtgod Lugh [Loe]. Het heengaan van de oude koning of zonnegod werd gevierd met processies en rituelen en de nieuwe koning of zonnegod werd ingehaald. Ook werden er dan proefhuwelijken voor één jaar gesloten om te zien of het koppel bij elkaar paste. Als het samen niet ging, werd de verbintenis weer verbroken. Door verwarring met het latere oogstfeest [loaf mass – broodmis] heet dit tegenwoordig Lammas.

Dat de lichtgod Lugh heel belangrijk was, kunnen we zien aan de vele Keltische plaatsen die lugdunum heetten – heuvel van Lugh. Onder invloed van de Romeinen zijn die namen wat verbasterd. We zien dat o.a. terug in Lyon, de vroegere hoofdstad van Frankrijk, in de op een heuvel gelegen kathedraalstad Laon en in Leiden, maar daar is het verbonden met een Romeins lugdunum, dat bij Katwijk lag. Het belangrijkste attribuut van de stralende zonnegod Lugh is zijn speer. De speer hoort bij het element vuur en verbeeldt de doelgerichtheid van de held en zijn vastberaden en snelle handelen. Lugh verscheen in een visioen aan de moeder van een Ierse held. Zijn ogen waren als sterren, zijn haren vlamden om zijn gezicht en in zijn handen hield hij een brandende speer.

Over de Volle Maan van de Leeuw, die dit jaar op Lughnasa valt, schrijft Joan Hodgson: ‘De symboliek van de Volle Maan op de as Leeuw/Waterman benadrukt de eeuwige wijsheid dat de mens naar het evenbeeld van God geschapen is. De Leeuw, het stralende zonneteken dat door de leeuw, de koning der dieren, gesymboliseerd wordt, geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de essentie zelf van het eeuwige leven, in het hart van het fysieke lichaam geplaatst is, het hart dat astrologisch bij het teken Leeuw hoort. Het lichaam vormt het dierlijke aspect van de mens, dat eerst menselijker gemaakt moet worden door de ontwikkeling van het denken en het verstand en daarna onsterfelijk gemaakt door de kracht van de Zon, de Christusgeest.’

Wim Weehuizen, juli 2015