Volle Maan in Leeuw

Gepubliceerd: 5 augustus 2017

Maandag 7 augustus is er ’s avonds een maansverduistering, die in Nederland net voorbij is als de Volle Maan opkomt. Joan Hodgson schrijft: De symboliek van de Volle Maan op de as Leeuw/Waterman benadrukt de eeuwige wijsheid dat de mens naar het evenbeeld van God geschapen is. De Leeuw, het stralende zonneteken dat door de leeuw, de koning der dieren, gesymboliseerd wordt, geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de essentie zelf van het eeuwige leven, in het hart van het fysieke lichaam geplaatst is, het hart dat astrologisch bij het teken Leeuw hoort.

Het lichaam vormt het dierlijke aspect van de mens, dat eerst menselijker gemaakt moet worden door de ontwikkeling van het denken en het verstand en daarna onsterfelijk gemaakt door de kracht van de Zon, de Christusgeest.

Ruim een week later is het op 15 augustus Maria Hemelvaart wat in katholieke streken nog altijd gevierd wordt. Het wordt niet in de bijbel vermeld en is ook als feestdag pas een paar eeuwen na het schrijven van de evangeliën ingevoerd. In de Mariaverering zien we overeenkomsten met de verering van de moedergodin, die in veel oude culturen voorkomt en die aan de verering van de goddelijke vader voorafgaat. De moedergodin wordt vaak in drie vormen aanbeden: de jonge, nog maagdelijke vrouw, de volwassen vrouw, die moeder is geworden en de oude, wijze vrouw, die het leven doorleeft heeft. In dit geval: de Maagd Maria, Maria de Moeder Gods en Maria van de Smarten. De Mariaverering volgt dus een eeuwenoude traditie.

In de avond van 21 augustus is er opnieuw een Nieuwe Maan in de Leeuw, maar nu helemaal aan het eind van dat teken. Het is een zonsverduistering, die voor het westelijk halfrond overdag valt en die totaal is voor de Verenigde Staten. Het pad van de verduisterde zon loopt van de westkust tot aan de oostkust dwars door de staten van dat land heen. Aangezien een zonsverduistering vaak een crisis met zich meebrengt, is het mogelijk dat er een constitutionele kwestie komt rond de president, want de Leeuw gaat over leiderschap. In   Groot-Brittannië is de tweede helft van augustus een tijd, waarin het leiderschap rond de brexit onder druk kan komen te staan. De keuze zal zijn: inperking van het internationale verkeer van personen [Saturnus in Boogschutter] of het openlaten van de grenzen met de handelspartners binnen de Europese gemeenschap [Jupiter in Weegschaal en Uranus in Ram].

Wim Weehuizen, juli 2017