Volle Maan in Leeuw

Gepubliceerd: 11 augustus 2016

Donderdag 18 augustus is het een half uur voor noen de Volle Maan van de Leeuw, als de Zon in dat vuurteken staat en de Maan daar tegenover in het luchtteken Waterman. Over deze Volle Maan schrijft Joan Hodgson: “De symboliek van de Volle Maan op de as Leeuw/Waterman benadrukt de eeuwige wijsheid dat de mens naar het evenbeeld van God geschapen is. De Leeuw, het stralende zonneteken dat door de leeuw, de koning der dieren, gesymboliseerd wordt, geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de essentie zelf van het eeuwige leven, in het hart van het fysieke lichaam geplaatst is, het hart dat astrologisch bij het teken Leeuw hoort.

Het lichaam vormt het dierlijke aspect van de mens, dat eerst menselijker gemaakt moet worden door de ontwikkeling van het denken en het verstand en daarna onsterfelijk gemaakt door de kracht van de Zon, de Christusgeest.”

Een paar dagen daarvoor op 15 augustus is het Maria Hemelvaart wat in katholieke streken nog altijd gevierd wordt. We zien dit op schilderijen uitgebeeld als het inslapen van Maria te midden van de apostelen en als de ten hemel opneming en de hereniging met haar zoon Jezus. Het wordt niet in de bijbel vermeld en is ook als feestdag pas een paar eeuwen later ingevoerd. In de Mariaverering zien we overeenkomsten met de verering van de moedergodin, die in veel oude culturen voorkomt en die aan de verering van de goddelijke vader voorafgaat. De moedergodin wordt vaak in drie vormen aanbeden: de jonge, nog maagdelijke vrouw, de volwassen vrouw, die moeder is geworden en de oude, wijze vrouw, die het leven doorleeft heeft. In dit geval: de Maagd Maria, de Moeder Gods en Maria van de Smarten. De Mariaverering volgt dus een eeuwenoude traditie.

De Zon in Leeuw en de Maan in Waterman zijn met harmonische aspecten verbonden met de planeet Uranus in het vuurteken Ram. Daardoor is dit een goede tijd om in groepen bijeen te komen, die in de geest van het Watermantijdperk werken, want Uranus hoort bij het teken Waterman. Mercurius staat conjunct met Jupiter in het aardeteken Maagd en deze combinatie is goed voor het geven van lezingen met gedetailleerde informatie. Venus staat ook in de Maagd, maar in oppositie met Neptunus in Vissen, waardoor er een sfeer van spirituele verbondenheid met elkaar kan ontstaan. En Mars staat conjunct Saturnus in het vuurteken Boogschutter, wat goed is voor het uitdragen en vorm geven van een visie op de samenleving. Bijeenkomsten die in deze tijd plaats vinden zullen daarom een goede kans hebben inspirerend in te werken op de samenleving.

Wim Weehuizen, juli 2016