Nieuwe maan in Boogschutter (Nacht van 3 op 4 december)

Gepubliceerd: 3 december 2021

Op maandag 22 november is de Zon een paar uur na middernacht het bewegelijke vuurteken Boogschutter binnengegaan. En op zondag 28 november begint dan de Adventstijd, die ons door de donkere dagen voor de Kerst heen voert. Er zijn vier zondagen in de Adventsperiode en het is traditie om elke keer een kaars aan te steken. Die kaarsen worden in een kerstkrans gezet en symboliseren achtereenvolgens: hoop, vrede, vreugde en liefde. Als de zon heel laag staat en de natuur haar levenskrachten in zichzelf heeft teruggetrokken, worden we door al die kaarsen herinnerd aan het licht dat binnenin ons schijnt. Met verwachting vooruitzien naar Kerstmis maakt deel uit van het religieuze gevoel van de Adventstijd.

White Eagle zegt over Kerstmis: Mogen wij jullie er aan herinneren dat de Zoon van God, de Christus, als een heel klein kind naar de mensheid kwam. Dat is het verhaal, het is een allegorie, maar het bevat een diepzinnige waarheid: dat het licht van het leven door de Schepper uitgezonden werd tot in het mensenhart. En de Schepper kijkt naar elke mensenziel om die Zoon, dat licht, voort te brengen. Jullie zijn allen ouders, niet alleen fysieke ouders, maar ook ouders van de Christus in jullie eigen hart. En dit is wat Kerstmis betekent: de viering van deze wonderbaarlijke manifestatie van het Licht van God, van die liefde in elk mensenhart. Daarom vragen we jullie niet negatief te denken over de huidige duisternis in de wereld, maar te begrijpen dat jullie allen helpers zijn bij de geboorte van de Nieuwe Tijd, die zo dichtbij is. Jullie zijn het kanaal, jullie kunnen je medemensen helpen door juiste gedachten, door positieve Godsgedachten.

Op zaterdag 4 december is het bij zonsopgang de Nieuwe Maan van de Boogschutter, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Dit is een totale zonsverduistering, die alleen zichtbaar is op het zuidelijk halfrond en vooral op Antarctica. Als je onder het teken Boogschutter geboren bent, dan heb je veel behoefte aan bewegingsvrijheid en zoek je zowel in fysiek als in geestelijk opzicht de ruimte op. Dat kan er toe leiden dat je naar het buitenland gaat om je blikveld te verruimen. Maar die blikverruiming kan ook op geestelijk gebied zijn. Vanuit een belangstelling voor filosofie en religie zal je dan als vuurteken andere mensen willen inspireren door je geloof uit te dragen. Daarbij kun je wel eens wat te fanatiek zijn en vanuit een drang te willen overtuigen steeds weer dezelfde stokpaardjes berijden.