Visie voor onze planeet

Gepubliceerd: 11 september 2019

Jenny Dent’s spiritual blog

Toen ik onlangs uitspraak van de Cree (Eytou Istchee)-Indianen te zien kreeg, maakte dit diepe indruk op mij: Pas als de laatste boom is gestorven, de laatste rivier is vergiftigd en de laatste vis is gevangen, zullen we beseffen dat we geen geld kunnen eten.
Onze prachtige planeet heeft momenteel te kampen met nogal wat fysieke uitdagingen, zoals de verschrikkelijke Amazone-branden en de orkaan op de Bahama’s en in Noord-Amerika. Het lijkt erop dat ons op dramatische wijze wordt getoond dat materiële doelen en winsten ernstige gevolgen hebben en dat we die onder ogen moeten zien. Positief is dat de media ons duidelijker dan ooit laten zien wat er aan de hand is. Onlangs las ik een nieuwsbericht over palmolie en wat het streven naar winst uit dit product met onze bossen doet. Het verhaal en de foto’s gingen over een bedrijf dat alleen maar op zoek was naar materieel gewin. Maar positief en hoopvol was het verhaal over een andere onderneming die haar werknemers en een zorgvuldig, duurzaam gebruik van de rijkdom aan bossen centraal stelde.

Door alles wat er gaande is in onze natuurlijke wereld ben ik nog meer bewust geworden van de motieven van White Eagle om zijn Noord-Amerikaanse, Indiaanse persoonlijkheid te gebruiken voor zijn onderwijs aan Grace Cooke. De Indianen wisten hoe ze in harmonie met de elementen en engelen konden werken. Ze wisten hoe ze in harmonie met de aarde konden zijn en wat de consequenties waren als ze dat niet waren. White Eagle helpt ons op een diep innerlijk niveau te werken en op een manier die effectief is. Ons werk met de Ster om het bewustzijn van alle mensen te verhogen, werkt: daar ben ik zeker van. De dingen veranderen en mensen realiseren zich dat we geen geld kunnen eten!

Aan het begin van het boek Earth Healer van White Eagle geeft Grace Cooke deze visie door. Zij moedigt ons aan te geloven in een gezonde toekomst voor onze planeet. We kunnen aan die toekomst werken door het licht van deze zon/ster uit te stralen:

Ik zag een grote gouden zon aan de hemel, die op een stad leek te schijnen en alle gebouwen in de stad leken van ijs te zijn gemaakt. In het zonlicht weerspiegelden ze alle kleuren en het zag er allemaal heel hard en bevroren uit. Plotseling, op het moment dat je het het minst verwachtte stortte het ineen: het smolt eenvoudig weg en er was een frisse nieuwe aarde. Er waren mensen die de aarde ploegden en zaaiden; het was een mooie dag. De vogels zongen en het voelde gezond, eenvoudig en schoon. Een nieuwe dag was begonnen met de belofte van een nieuw leven.

Jenny Dent, mother van de Lodge wereldwijd