Veel belangstelling voor Wisdom-school

Gepubliceerd: 17 februari 2019

‘Als ik uit miljoenen kleine sterretjes besta en dus al mijn cellen eigenlijk sterretjes van het Licht zijn, dan krijg ik daar een heel warm gevoel van.’
‘Het voelt alsof de Ster buiten mij is, als iets hogers en tegelijkertijd in mij; ik voel me dan als een kind, helemaal zonder zorgen.’
Deze twee uitspraken zijn opgetekend tijdens de eerste bijeenkomst van de Wisdom-school op 17 februari 2019. Ruim 50 belangstellenden bogen zich op een zonnige zondagmiddag over het Ster-symbool en de betekenis ervan in hun leven. Sommigen waren heel vertrouwd met de Ster, voor anderen was het een nieuw symbool van het Goddelijk Licht.

Begeleiders Hein en Emilia hadden oefeningen bedacht, waardoor iedereen ook een antwoord op een persoonlijke vraag kreeg. De deelnemers maakten verbinding met elkaar en met de kosmische wijsheid, daardoor kon het antwoord in de vorm van beelden en inzichten binnenkomen. Door in kleine groepjes te werken ontstond er een intieme en vertrouwde setting. Een van de deelnemers verzuchtte: ‘Goh, ik kende deze mensen niet en nu, na twintig minuten lijkt het wel alsof we al heel lang vrienden zijn’.

Voor de Lodge is deze manier van werken nieuw en tegelijkertijd een mooie aanvulling op de bijeenkomsten waarin teksten en meditaties centraal staan. Bij de Wisdom-school ligt het accent op de persoonlijke verwerking en verinnerlijking van de wijsheid in de leringen van White Eagle. De volgende bijeenkomst van de Wisdom-school staat gepland op zondag 19 mei.