Overdracht landelijke leiding

Gepubliceerd: 14 maart 2016

Met veel vertrouwen heeft Jenny Dent, spiritual mother van de White Eagle Lodge, op maandag 14 maart bekend gemaakt dat de leiding van de Nederlandse Lodge in handen komt van Elly Sterrenberg. Zij zal samen met Karin Slijkhuis en Jozefa Kangur de taken behorend bij het leiderschap gaan uitoefenen. Daarmee wordt de functie van landelijk leider op andere wijze ingevuld dan voorheen.

De voorgaande landelijk leider, Janne Geraets, heeft per 14 maart zijn taken overgedragen aan de nieuwe leiding. Gedurende een zestal jaren stond hij aan het roer van de Nederlandse lodge en in deze periode heeft hij de de lodge naar een nieuwe fase geleid. Inmiddels zijn er nieuwe perspectieven op zijn spirituele pad gekomen, die hij als broeder van de lodge wil verkennen. De White Eagle Lodge Nederland is hem zeer erkentelijk voor het vele werk wat hij de afgelopen periode verricht heeft.

Hoewel Elly Sterrenberg nauw betrokken is bij de groep Bennekom, heeft zij zich altijd verbonden gevoeld met de gehele Nederlandse lodge. Velen kennen haar dan ook van haar aanwezigheid bij diensten en activiteiten van andere groepen.

Zowel Karin Slijkhuis als Jozefa Kangur komen van de Hengelose groep en zullen ook aan deze groep verbonden blijven. Zij vormen al geruime tijd de leiding in Hengelo, Karin wat betreft het inhoudelijke aspect en Jozefa meer gericht op het organisatorische deel. Zij zijn beiden nauw betrokken bij de Nederlandse Lodge.

Het nieuwe leidinggevende team heeft in dankbaarheid het leiderschap aanvaard en zal in onderling vertrouwen en vol enthousiasme de taken oppakken.