Onze prachtige, intelligente cellen

Gepubliceerd: 13 april 2015

Jenny Dent’s Spiritual Blog

Afgelopen week heb ik een retraite geleid van de School of Wisdom in de tempel in New Lands voor leden van de Lodge. Het begon op eerste Paasdag met onze feestelijke dienst. Tijdens mijn toespraak citeerde ik uit een fascinerend artikel van Lyn Edwards (co-leader van ons werk in Australië/Azië) dat in de huidige editie van de Stella Polaris staat met als titel  ‘Onze prachtige, intelligente cellen’. Zij vertelt over het onderzoek dat een hoogleraar in de biologie, Bruce Lipton, heeft uitgevoerd naar de werking van cellen in ons lichaam. Lyn schreef: ‘Door experimenten heeft hij bewezen dat het DNA in de cel niet het brein van de cel is, zoals eerder werd gedacht. Dit betekent dat DNA niet vooraf bepaalt hoe we zullen denken, handelen of voelen. We zijn dus niet voorbeschikt met een bepaalde aanleg. Maar wat is dan wel het brein in onze individuele cellen? Wederom, door experimenten heeft Lipton gevonden dat het membraan dat de cel omringt, oftewel de huid van de cel, intelligentie bevat. De huid van de cel is poreus en biedt de mogelijkheid dat informatie de cel in- en uitstroomt. Als je het DNA uit de cel neemt, dan zal de cel zich nog steeds naar de bron van voedsel bewegen en weg van waargenomen gevaar. Maar als je het membraan van de cel wegneemt, dan heeft de cel geen mogelijkheid om informatie over voedsel en gevaar te verwerken en zal ze dus sterven. Wat dit bewijst is dat de cel informatie ontvangt van buiten zichzelf en ook op deze informatie reageert. Onze gedachten, gevoelens en emoties zijn vibraties en deze vibraties zijn de informatie die de cel leest en dus hebben deze effect op het welbevinden van de cellen van ons lichaam. Deze vibraties creëren of een harmonieuze omgeving voor onze cellen, waarin zij kunnen groeien en bloeien of zij creëren een giftige omgeving, waarin de cellen worstelen en er wellicht ziekte in het lichaam ontstaat.’

Dit haakt verbazingwekkend goed aan bij datgene wat White Eagle gedurende vele jaren heeft onderwezen. Onze gedachten beïnvloeden onze lichaam, gedachten en emoties op zo veel manieren en als we leren om onze gedachten te controleren en positief te denken, zal dat uiteindelijk een diep effect hebben op ons welzijn en fysieke gezondheid. We lezen ook White Eagle’s woorden in De Lichtbrenger: ‘Binnenin jou ligt de kracht om alle atomen van je lichaam te veranderen, zowel de fysieke als de spirituele atomen. Deze kleine sprankeltjes licht zijn de kracht achter alle zichtbare vormen. Deze atomen kunnen veranderen op aangeven van God. Het hele leven wordt bepaald door de aanwijzingen en opdrachten van het grote Witte Licht. Healing is het opnemen van de eeuwige zon, het licht, in het lichaam. Als je een beroep kunt doen op dit licht, het kunt inademen, als je bewust kunt leven in dit licht, dan zal het werkelijk de cellen van het fysieke lichaam aansturen. Het lichaam is zo zwaar, het materiële leven is zo sterk, maar vergeet niet de kracht van God om de levende cellen in je lichaam te herscheppen.’

We eindigden onze meditatie op de laatste dag van de retraite met het opnieuw bevestigen van Jezus’ woorden over liefde en het opnieuw afstemmen van onze gedachten en elke cel van onze lichamen op liefde. We bevestigden opnieuw:

Ik ben (de Christus in mij) Goddelijke liefde. Ik ben de opstanding en het leven.

Ik hoop dat dit ook voor jou nuttig zal zijn.

Jenny Dent,
spiritual mother of the White Eagle Lodge worldwide