NIEUWE MAAN VAN STIER

Gepubliceerd: 13 mei 2023

Op vrijdag 19 mei is het in de late middag de Nieuwe Maan van de Stier, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Als je onder het teken Stier geboren bent, ben je een schepper van vormen in de stoffelijke wereld, waardoor je de mensheid kan dienen. Door je vanzelfsprekende contact met de natuur voel je je in je element, als je in je (moes)tuin werkt of voor een gezelschap kookt. En door je vertrouwdheid met materialen schep je er genoegen in met de inrichting van je huis bezig te zijn of van mooie stoffen kleding te maken. Je kunt echter wel geneigd zijn je te sterk aan de materie te hechten en daardoor teveel gericht zijn op wat je bezit. Ook kan je wel eens teveel vanuit vaste patronen leven en er dan grote moeite mee hebben als je levensritmes verstoord worden.

De dag voor de Nieuwe Maan van Stier op donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. White Eagle zegt daarover: “Na de opstanding begaf Jezus zich onder zijn volgelingen en sprak met hen, maar hij wist dat ze zich nog vasthielden aan de lichamelijke gestalte. Hij wist dat het Zijn opdracht was om de individuele Geest in de mens op te wekken tot een gewaar zijn van het geestelijk leven, een gewaar zijn van de universele Geest, die eeuwig leven is. Hij wist dat, zolang de fysieke gestalte nog bij Hem was en de leerlingen zich aan die gestalte vastklampten, ze niet verder zouden komen op het spirituele pad. Daarom zei Jezus tegen hen: “Ga naar Jeruzalem en wacht daar.” En daar is met Pinksteren de Heilige Geest over hen uitgestroomd.

Voor het vaste aardeteken Stier is de zielenles: Dienstbaarheid door Liefde. Joan Hodgson geeft daarbij deze meditatie: “Als je innerlijke zintuigen scherper worden, kun je een zonovergoten tuin visualiseren. Stel je een ruim grasveld voor, dat omzoomd wordt door weelderig bloeiende planten in allerlei tinten. In het midden van die tuin is een vijver, waarin een zuiver witte lelie haar bloembladen langzaam ontvouwt. Je zult dan geleidelijk ervaren dat het beeld van die lelie zich in je hart vormt. Hoe stiller je bent, hoe volmaakter die lelie wordt, terwijl de stralende engelen van Venus naderbij komen. Blijf in die stilte; dan zal je in je hart het schitterende juweel zien, dat alle glorieuze kleuren van de zon weerkaatst.”

Copyright: White Eagle Lodge                                                        Wim Weehuizen, 17-4-2023