NIEUWE MAAN VAN STEENBOK

Gepubliceerd: 23 december 2022

Woensdagavond 21 december is de Zon bij de winterzonnewende het kardinale aardeteken Steenbok binnengegaan. De Zon blijft drie dagen lang stil staan boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika], voordat die zich omwendt en langzaam weer terugschuift naar het noorden richting de evenaar. Daarom vieren we pas op 24 december Kerstavond, als de dagen weer iets gaan lengen. Lang voor de christelijke jaartelling werd bij vele volkeren de terugkeer van de Zon al gevierd. Traditioneel waren de 12 dagen na de Kerst ook gewijde dagen, waarin niet gewerkt werd, maar men zich afstemde op dat innerlijk zo helder schijnende Christuslicht. Alles in de gemeenschap kwam tot rust en ze gaven elkaar geschenken die ze in het nieuwe jaar in huis of op de akkers konden gebruiken.

Ook in de megalithische tijd (rond 2500 voor Chr.) werd de winterzonnewende gevierd. In Ierland had men daarvoor een aarden heuvel opgeworpen. Het is een heiligdom, gewijd aan de aardemoeder, in de vorm van een holle ruimte, die door een nauwe gang tussen opstaande stenen te bereiken is. De toegang tot dit heiligdom is zodanig op de zon gericht dat op de midwinterdagen de lichtstralen van de opgaande zon juist door die nauwe gang schijnen tot in het binnenste van dit heiligdom, tot in de schoot van de aardemoeder. Op die manier konden de priesters de maagdelijke conceptie van de aardemoeder voor hun volk invoelbaar maken en er hun zonnerituelen uitvoeren.

Op vrijdag 23 december is het in de avond de Nieuwe Maan van de Steenbok, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Als je onder het teken Steenbok geboren bent, wil je structuur aanbrengen in de materiële wereld en zal je meestal goed functioneren in organisaties. Je zult mogelijk de ambitie hebben om je op te werken in zo’n organisatie en daarin dan een hogere functie bereiken. Meestal zijn Steenbokken ook harde werkers, die vanuit plichtsgevoel verantwoordelijkheden op zich nemen. Daarbij zijn ze betrouwbaar en kun je op ze rekenen. In persoonlijke contacten kunnen ze wel eens wat zakelijk zijn en hun privéleven dan ondergeschikt maken aan hun carrière.