NIEUWE MAAN VAN STEENBOK

Gepubliceerd: 13 januari 2024

In vroegere tijden waren de 12 dagen na Kerst gewijde dagen, waarin niet gewerkt werd en het hele leven tot rust kwam. De mensen kregen geschenken die ze in het nieuwe jaar in huis of op de akkers konden gebruiken. In Engeland is het met Kerst pakjesavond en is het tweede Kerstdag Boxing Day, wanneer alle dozen worden weggedaan. Die 12 heilige nachten duurden tot Driekoningen, het feest van de Epifanie, de Openbaring van het Licht. Oorspronkelijk was op 6 januari de viering van de doop van Jezus door Johannes de Doper en werd dit het Lichtfeest van de vroegchristelijke kerk. In de Grieks- en Russisch orthodoxe kerken wordt op die dag nog altijd het kerstfeest gevierd. Na Driekoningen is de Kersttijd voorbij en kunnen we de kerstboom de deur uit doen.

Op donderdag 11 januari is het in de vroege middag de Nieuwe Maan van Steenbok. Als je onder het teken Steenbok geboren bent, wil je structuur aanbrengen in de materiële wereld en zal je meestal goed functioneren in organisaties. Je zult mogelijk de ambitie hebben om je op te werken in zo’n organisatie en daarin dan een hogere functie bereiken. Meestal zijn Steenbokken ook harde werkers, die vanuit plichtsgevoel verantwoordelijkheden op zich nemen. Daarbij zijn ze over het algemeen betrouwbaar en kun je op ze rekenen. In persoonlijke contacten kunnen ze wel eens wat zakelijk en afstandelijk zijn en hun privéleven dan ondergeschikt maken aan hun carrière.  

De Steenbok is het kardinale aardeteken, waarvan de zielenles: Dienstbaarheid door Actie is. Stel je in je meditatie een berg voor en visualiseer dat je geleidelijk omhoog gaat naar de top. Daar aangekomen wordt je boven je hoofd de Poolster gewaar. Richt je aandacht geheel op de Poolster en zie dat het een Zespuntige Ster is, de Christus Ster. Je weet dat als je de Poolster volgt, dat als je de Christus Ster volgt, je door God geleid wordt. Voel dat je dat een bijzondere innerlijke kracht geeft, de kracht om vol te houden met volhouden. Zie hoe het Licht van de Christus Ster je omhult en maak contact met die innerlijke kracht in je. En neem die kracht mee in je dagelijks leven.

Copyright: White Eagle Lodge                                                      Wim Weehuizen, 17-12-2023