Nieuwe Maan van Maagd

Gepubliceerd: 7 september 2021

Op zondag 22 augustus is de Zon tegen middernacht het bewegelijke aardeteken Maagd binnengegaan. Het is oogsttijd en de boeren gaan het graan van de akkers halen om het in hun schuren onder te brengen. Het Engelse woord voor oogst is harvesten dat vinden we terug in ons woord herfst. Op dinsdag 7 september is het dan vroeg in de nacht de Nieuwe Maan van Maagd. Een dag later op 8 september vieren we de geboorte van de Maagd Maria. Ze was de dochter van Anna en Joachim. Aanvankelijk waren ze kinderloos gebleven, maar door hun gebeden wordt Anna toch zwanger en geeft het leven aan een meisje: Maria. Op schilderijen en in beeldhouwwerken is de heilige Anna afgebeeld samen met haar kind Maria en haar kleinkind Jezus. Men noemt deze voorstelling: Anna ten Drieën.

Als je geboren bent onder het teken Maagd, ben je meestal nauwgezet en precies en let je op détails. Je wilt graag orde om je heen hebben en dat doe je door je huis schoon te maken en dingen op te ruimen. Je zult altijd wel iets om handen hebben, want het stil zitten ligt niet in de aard van deze bezige bij. Ook zal je leergierig zijn, waardoor je niet alleen in intellectuele zin, maar ook in praktische zin veel kan leren. Maagden willen graag dienstbaar zijn ten aanzien van andere mensen of van organisaties. Ze voelen zich goed, als ze iets nuttigs kunnen doen voor de samenleving. Je vindt ze onder verpleegkundigen, apothekersassistentes en diëtisten, maar ook als biologen en hoveniers. Verder tref je ze aan in een ambachtelijk beroep, dat om veel handvaardigheid vraagt, zoals timmerman en technisch tekenaar.

De Maagd is het bewegelijke aardeteken, waarvan de zielenles Dienstbaarheid door Wijsheid is. Als je je afstemt op de Goddelijke Moeder, zal je voelen dat je in de aura van Moeder Aarde wordt opgenomen. Je maakt dan contact met het moeder aspect van de schepper van alle leven. En je zult geholpen worden om met wijsheid zorg te dragen voor alle ingewikkelde détails van Gods plan voor het leven op aarde. Breng dan je aardse denken tot rust en word stil van binnen. Als je zorgen hebt over hoe het in je leven zal gaan en over wat er nog allemaal gedaan moet worden, laat die zorgen dan los.  Mediteer met het bewustzijn dat Gods plan voor jou volmaakt is. Laat alle spanning van je afglijden en open je hart voor de engelen van wijsheid. Zeg tegen jezelf: ik vertrouw op Gods leiding en het plan voor mijn leven