NIEUWE MAAN VAN MAAGD

Gepubliceerd: 24 augustus 2022

Op dinsdag 23 augustus is de Zon nog voor zonsopgang het bewegelijke aardeteken Maagd binnengegaan. We zijn in de oogsttijd gekomen en de boeren gaan het graan van de akkers halen om het in hun schuren onder te brengen. Het sterrenbeeld Maagd wordt vaak afgebeeld als de godin Demeter met een bundel korenaren in haar hand. Zij werd vereerd als de godin van de gewassen. Haar dochter Persephone werd door Pluto, de god van de onderwereld, ontvoerd. Demeter was daar zo bedroefd over dat ze de gewassen niet langer liet groeien. Omdat alle leven op aarde ten onder dreigde te gaan, bemiddelden toen de andere goden. Ze wisten Pluto te bewegen Persephone een half jaar bij haar moeder te laten zijn en het andere halve jaar bij hem in de onderwereld. Dit is een heel sprekende mythe om de wisseling van de seizoenen uit te beelden.

Op zaterdag 27 augustus is het dan in de ochtend de Nieuwe Maan van Maagd. Als je geboren bent onder het teken Maagd, ben je meestal nauwgezet en precies en let je op détails. Je wilt graag orde om je heen hebben en dat doe je door je huis schoon te maken en dingen op te ruimen. Je zult altijd wel iets om handen hebben, want het stil zitten ligt niet in de aard van deze bezige bij. Maagden willen graag dienstbaar zijn ten aanzien van andere mensen of van organisaties. Ze voelen zich goed, als ze iets nuttigs kunnen doen voor de samenleving. Je vindt ze onder verpleegkundigen, apothekersassistentes en diëtisten, maar ook als biologen en hoveniers. Verder tref je ze aan in ambachtelijk beroepen, die om veel handvaardigheid vragen, zoals horlogemaker, timmerman en technisch tekenaar.

Op donderdag 8 september vieren we de geboorte van de Maagd Maria. Ze was de dochter van Anna en Joachim. Aanvankelijk waren ze kinderloos gebleven. Uit schaamte dat daarom zijn offer in de tempel geweigerd wordt, vlucht Joachim met zijn kudde de woestijn in. Anna denkt dat hij dood is en doet haar beklag bij God. Ze vraagt om een kind. Haar gebed wordt verhoord. Tegelijk krijgt Joachim van een engel te horen dat zijn vrouw in verwachting is en keert hij met zijn kudde terug. Anna geeft het leven aan een meisje: Maria. De ouders wijden het kind aan God en brengen Maria, als zij drie jaar is, naar de tempel. In de late middel-eeuwen ontstaat een heel speciale afbeelding Anna te Drieën: Anna met Maria en Jezus.