NIEUWE MAAN VAN BOOGSCHUTTER

Gepubliceerd: 7 december 2023

In Nederland is het op woensdag 13 december kort na middernacht de Nieuwe Maan van Boogschutter, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. De Boogschutter is het bewegelijke vuurteken, waarvan de zielenles: Liefde door Wijsheid is. Als je je in de Advent en Kersttijd kunt afstemmen op de engelen, zal je voelen dat het Christuslicht in deze donkere tijd veel sterker schijnt dan anders. Je kunt je ook meer door het Christuslicht geraakt voelen. Op zulke momenten kun je in je meditatie ervaren dat, net zoals in het kerstverhaal, de engelen naar je toekomen en je meenemen naar hun lichtsfeer. Je hebt dan nog maar één verlangen in die lichtsfeer te blijven en te voelen dat je bij Christus bent. Op zo’n moment kun je de geboorte van het Christuskind in je hart ervaren.

White Eagle zegt over Kerstmis: Mogen wij jullie er aan herinneren dat de Zoon van God, de Christus, als een heel klein kind naar de mensheid kwam. Dat is het verhaal, het is een allegorie, maar het bevat een diepzinnige waarheid: dat het licht van het leven door de Schepper uitgezonden werd tot in het mensenhart. En de Schepper kijkt naar elke mensenziel om die Zoon, dat licht, voort te brengen. Jullie zijn allen ouders, niet alleen fysieke ouders, maar ook ouders van de Christus in jullie eigen hart. En dit is wat Kerstmis betekent: de viering van deze wonderbaarlijke manifestatie van het Licht van God, van die liefde in elk mensenhart. Daarom vragen we jullie niet negatief te denken over de huidige duisternis in de wereld, maar te begrijpen dat jullie allen helpers zijn bij de geboorte van de Nieuwe Tijd.. Jullie zijn het kanaal, jullie kunnen je medemensen helpen door juiste gedachten, door positieve Godsgedachten.’