Nieuwe Maan in Waterman

Gepubliceerd: 5 februari 2016

Maandag 8 februari is het dan later in de middag de Nieuwe Maan van de Waterman, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dit teken. Het geeft de start aan van een periode van tien dagen, waarin de kracht van dit menselijke teken groot is. Over deze Nieuwe Maan, die door een harmonisch aspect beïnvloed wordt door Saturnus, de traditionele heerser van de Waterman, schrijft Joan Hodgson: “Dit is een bijzonder krachtige tijd om het Christuslicht in het hart van de mensheid door te laten stralen. Dit licht zal in alle mensen de behoefte aan broederschap en het begrip voor elkaar versterken. In deze tijd van het jaar met de Zon en Maan beiden in Waterman zijn de engelen van Saturnus [structuur en discipline] bijzonder actief en we kunnen hun hulp inroepen bij het verwerkelijken van onze goede voornemens en het inplannen van wat we in het komende jaar gaan doen.”

Deze Nieuwe Maan in Waterman heeft veel dynamische ontwikkelingen en veranderingen in zich, want de Zon en de Maan zijn harmonisch verbonden met Uranus in het vuurteken Ram. Daardoor zal er een versterking zijn van het universele dat alle mensen verbindt, een groei in bewustzijn naar eenheid tussen alle mensen. Er is ook een inconjunct aspect tussen zowel deze Nieuwe Maan als ook Uranus naar de planeet Jupiter, die retrograde loopt door het aardeteken Maagd. In de astrologie wordt deze aspect-configuratie de vinger Gods genoemd. In dit geval wijst het op de dringende noodzaak tot een ontwikkeling [Jupiter] te komen, die weer orde schept. Het teken Maagd is op zoek naar ordening, een kader waarin het gewone leven weer verder kan. Doordat Jupiter retrograde loopt, is het ook een terugvinden van een orde die verloren is gegaan.

Nederland is dit jaar voorzitter van de Europese Unie en zal op zoek gaan naar een oplossing voor het enorme vluchtelingenprobleem en voor andere zaken op het gebied van de Europese samenwerking die problematisch zijn. Rond deze tijd van de Nieuwe Maan in Waterman kunnen de debatten rond het vluchtelingenprobleem heel heftig zijn en kunnen bij  demonstraties de gemoederen hoog oplopen. Vanuit het intens emotionele waterteken Schorpioen maakt Mars een heel krachtig spanningsaspect naar de Zon en de Maan in Waterman. We hebben echter in de afgelopen maanden gezien dat heel veel mensen zich tot het uiterste ingezet hebben om al die vluchtelingen op te vangen en ook die menslievendheid zal in deze tijd veel nadruk krijgen.

Wim Weehuizen, januari 2016