Nieuwe Maan in Waterman

Gepubliceerd: 31 januari 2022

De Zon is op donderdag 20 januari s’ nachts het vaste luchtteken Waterman binnengegaan. Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en die hij met zijn medemensen deelt. In de late nacht van dinsdag 1 februari is het dan de Nieuwe Maan van Waterman, als de Zon en de Maan bij elkaar staan in dat teken. De dag daarna op 2 februari is het Maria Lichtmis. Voor de mis worden de kaarsen gewijd en dan volgt een ommegang, waarbij iedereen een brandende kaars in de hand houdt, wat ook gedurende de mis wordt voortgezet. In de Keltische traditie heet dit feest Imbolc en het was gewijd aan hun godin Brigid, beschermster van zwangere vrouwen en van bevallingen.

Maria Lichtmis is het laatste lichtfeest van de wintertijd. Die begint met Allerzielen, als we kaarsjes kunnen aansteken voor hen die zijn overgegaan, en met St. Maarten, als de kinderen met lampionnetjes langs de huizen gaan. Daarna kwamen we in de donkere dagen van de midwinter met het grote Lichtfeest van Kerst. Maar nu zijn we door de donkerste tijd heen gekomen en wordt het daglicht elke dag sterker. De aarde raakt bedekt met maagdelijk witte sneeuwklokjes en bosanemonen. De tere bloesems van de krentenboompjes komen uit en als het nog warmer wordt, waait een eerste vleug lente ons al tegemoet.

Wanneer je onder het teken Waterman geboren bent, zal je een sociaal ingesteld mens zijn, die zich goed thuis voelt in vriendenkringen, sociale groepen, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Over het algemeen zal je goed kunnen omgaan met allerlei soorten mensen. En je kunt goed in staat zijn om uit de meningen, die bij een groep mensen leven, het gemeenschappelijke te halen en zo een verbindende kracht worden. Je zult, omdat je niet zulke uitgesproken opvattingen hebt, een verwantschap voelen met gewone mensen uit het volk. En omdat de Waterman een vast teken is, kun je een onvermoeibare strijder zijn voor sociale gerechtigheid en de samenleving daardoor een heel ander aanzicht geven.