Nieuwe Maan in Waterman

Gepubliceerd: 8 februari 2018

Donderdag 15 februari is het in de avond Nieuwe Maan, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in de Waterman. Dit is een gedeeltelijke Zonsverduistering, die alleen in Antarctica en Patagonië zichtbaar is. Over deze Nieuwe Maan schrijft Joan Hodgson: ‘Dit is een bijzonder krachtige tijd om het Christuslicht in het hart van de mensheid door te laten stralen. Dit licht zal in alle mensen de behoefte aan broederschap en het begrip voor elkaar versterken. In deze tijd van het jaar met de Zon en Maan beiden in Waterman zijn de engelen van Saturnus (structuur en discipline) bijzonder actief en kunnen we hun hulp inroepen bij het verwerkelijken van onze goede voornemens en het inplannen van wat we in het komende jaar gaan doen.’

Het vaste luchtteken Waterman geeft sociaal ingestelde mensen, die zich goed thuis voelen in vriendenkringen, sociale groepen, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Ze zijn goed in staat om uit de meningen, die bij een groep mensen leven, het gemeenschappelijke te halen en zo een verbindende kracht te zijn. Daarbij kunnen ze meestal ook goed met mensen van allerlei slag omgaan, omdat ze hen als gelijkwaardig zien en hen ook op die manier behandelen. Ze kunnen veel tijd en energie besteden aan het opkomen voor de belangen van het gewone volk en daardoor tref je ze vaak aan bij vakbonden en linkse politieke partijen. Omdat het een vast teken is, kunnen het onvermoeibare strijders zijn voor sociale gerechtigheid. Hun populariteit kan dan groot zijn, waardoor ze de samenleving een ander aanzicht kunnen geven.

Wim Weehuizen, januari 2018