Volle Maan in Vissen

Gepubliceerd: 7 maart 2020

Maandag 9 maart is het bij zonsondergang de Volle Maan van de Vissen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar precies tegenover, rijzend aan de oostelijke horizon, in de Maagd. De Zon staat vlakbij de planeet Neptunus, die je spiritueel bewustzijn kan verhogen, doordat je je door zijn invloed één kunt voelen met alle mensen, met alle natuurrijken en met de hele kosmos. Die eenheid is fijn om te ervaren.  Aan de andere kant kan Neptunus je ook teveel het contact met de aardse werkelijkheid laten verliezen, waardoor je een ‘zwever’ kunt worden. Je maakt dan idealistische, maar onrealistische plannen, die niet op het aardse vlak te verwezenlijken zijn. Om het goede evenwicht daarin te bewaren zegt White Eagle: ‘met je hoofd in de hemel en met je voeten op aarde’.

Joan Hodgson, schrijft over deze Volle Maan: Door hun nauwe relatie met de zaaitijd [Vissen] en de oogsttijd [Maagd], staan deze tekens symbool voor het karma, dat je elke keer met je meeneemt, als je terugkeert naar het aardse leven, elke keer als je zielenleven weer in de fysiek materie geplant wordt. De eigenschappen die het zaad heeft, zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen, van levens hiervoor. Je kunt niets veranderen aan de kern-gebeurtenissen van je leven. Ze geven je de ervaringen waar je doorheen mag gaan. Het lichaam waarvan je gebruik maakt en je fysieke gesteldheid, die tot gezondheid, lichamelijke beperking of ziekte kan leiden, komen bij je terug in dit ‘zaad’, dat vanuit een vorige incarnatie gecreëerd is. Daarbij wordt je de gelegenheid geboden om op zo’n manier met je karma om te gaan dat je voor de toekomst goed zaad zult uitzaaien’.

Wim Weehuizen, maart 2020