Nieuwe Maan in Tweelingen

Gepubliceerd: 2 juni 2016

Zondag 5 juni is er nog voor zonsopgang de Nieuwe Maan in Tweelingen, als zowel de Zon als de Maan in dat teken staan. Dit is een heel bijzondere Nieuwe Maan, omdat die niet alleen samenvalt met de conjunctie van Venus met de Zon, maar ook een kosmisch kruis vormt met een aantal planeten. Tegenover de Zon, de Maan en Venus in Tweelingen staat Saturnus in Boogschutter, terwijl Jupiter in Maagd en Neptunus in Vissen daar weer een dynamisch aspect mee maken.

Deze zeer krachtige combinatie in de bewegelijke tekens zal veel overbodige zaken opruimen, zodat er ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen [Jupiter], nieuwe structuren [Saturnus] en nieuwe spirituele inzichten [Neptunus]. De mensheid is in staat om vanuit de liefdesstroom in het hart [Venus] heel andere keuzes te gaan maken.

Aangezien de invloed van Mercurius, de heerser over Tweelingen, rond deze Nieuwe Maan sterk is, kunnen we het kwikzilverige van dit teken duidelijk ervaren en mentaal overactief zijn. Maar Mercurius schenkt ons ook hemelse wijsheid, zoals Joan Hodgson dat beschrijft: “De engelen van Mercurius brengen de ziel nader tot een diep begrip van het wonder en de oneindige glorie van Gods schepping. Het zijn hemelse boodschappers en zij, die daar in deze tijd sterk door beïnvloed worden, kunnen dan iets overbrengen van de schoonheid die de ziel verkrijgen kan. De engelen van Mercurius kunnen werkelijk vleugels geven aan de ziel, waardoor die zich van alle beperkingen kan bevrijden. Maar het eerste vereiste is misschien ook het meest moeilijke n.l. om het uiterlijk denken tot rust te brengen.”

Maandag 20 juni is er rond één uur ’s middags een tweede Volle Maan in Tweelingen met de Zon nog net in dat teken en de Maan nog net in Boogschutter. Aansluitend is het op 21 juni een half uur na middernacht de zomerzonnewende, als de Zon het waterteken Kreeft binnengaat. Joan Hodgson schrijft: “Als we ons gedurende deze tijd terugtrekken uit de drukte van de uiterlijke wereld, zullen we ons bewust worden van een diepe stilte, alsof de natuur op iets aan het wachten is. Als dan tijdens de midzomer de zon bij de zonnewende omkeert, ervaren we de onsterfelijke vlam van de Geest in onszelf. Meditatie op de onsterfelijkheid van de Geest en de wisselende aard van alle materiële vormen zal ons helpen om de kracht en het wonder van Christus in ieder mens te begrijpen.”

Wim Weehuizen, mei 2016