Nieuwe Maan in Stier

Gepubliceerd: 1 mei 2019

De Zon is op 20 april ‘s morgens het vaste aardeteken Stier binnengegaan. Wij zijn volop in de lente, waarin de natuur weer tot leven komt en zich door haar scheppingskracht in al haar pracht aan ons toont. In de Keltische traditie wordt op 1 mei het feest van Beltane gevierd, waarbij rond de meiboom wordt gedanst. De vruchtbaarheid van Moeder Aarde staat bij de viering van dit meifeest centraal. De Maan, het astrologische symbool voor de Goddelijke Moeder, staat in verhoging in het aardeteken Stier, waardoor haar uitstraling in deze lentetijd zo groot is. Een paar dagen later op 4 mei is het dan de Nieuwe Maan van de Stier, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dit teken.

Het teken Stier wordt beheerst door Venus, de planeet van liefde, schoonheid en harmonie. Stieren zijn de scheppers van vormen in de stoffelijke wereld, waardoor alles in hun omgeving weldadig kan aanvoelen. Hun contact met de natuur en met materialen maakt dat ze zich in hun element voelen als ze in hun (moes)tuin werken, voor een gezelschap koken of met de inrichting van hun huis bezig zijn. Vanuit de invloed van Venus vinden we veel beeldende kunstenaars onder dit teken, zoals schilders en beeldhouwers, maar ook zangers en componisten. Stieren zijn echter wel geneigd zich aan de materie te hechten en daardoor  gericht te zijn op wat ze bezitten. Ook zullen ze vaak vanuit vaste patronen leven en er veel moeite mee hebben als hun levensritmes verstoord worden.

Omdat de Stier verbonden is met de keel, zal het zingen van liederen of het uitspreken van gebeden je openen voor de geestelijke wereld. Joan Hodgson schrijft daarover: ‘Als je innerlijke zintuigen scherper worden, kun je een tuin met een vijver visualiseren, waarin een zuiver witte lelie haar bloembladen langzaam ontvouwt. Je zult dan geleidelijk ervaren dat het beeld van die lelie zich in je hart vormt. Hoe stiller je bent, hoe volmaakter die lelie wordt, terwijl de stralende engelen van Venus naderbij komen. Blijf in die stilte; dan zul je in je hart het schitterende juweel zien, dat alle glorieuze kleuren van de zon weerkaatst.’

Wim Weehuizen, mei 2019