Nieuwe Maan in Steenbok

Gepubliceerd: 28 december 2021

Dinsdagavond 21 december is de Zon bij de winterzonnewende het kardinale aardeteken Steenbok binnengegaan. De Zon blijft drie dagen lang stil staan boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika], voordat die langzaam weer terugschuift naar het noorden richting de evenaar. Daarom vieren we pas op 24 december Kerstavond, als de dagen weer iets gaan lengen. Lang voor de christelijke jaartelling werd bij vele volkeren de terugkeer van de Zon al gevierd. In die zin brengt het kerstverhaal een eeuwenoude symboliek tot leven. Traditioneel waren de 12 dagen na de Kerst ook gewijde dagen, waarin niet gewerkt werd, maar men zich afstemde op dat innerlijk zo helder schijnende Christuslicht. Alles in de gemeenschap kwam tot rust en ze gaven elkaar geschenken die ze in het nieuwe jaar in huis of op de akkers konden gebruiken.

In het kerstverhaal wordt gesproken over de maagdelijke Conceptie. Grace Cooke geeft hier twee aspecten van. “Vanuit het scheppingsverhaal is de bevruchting van de vormloze ofwel maagdelijke materie door de Zon, die al het leven schenkt, de maagdelijke Conceptie.” In het woord materie zit namelijk het woord mater: moeder. “Maar ook het ontwaken en het zich ontvouwen van de Christusgeest in alle mensen is de maagdelijke Conceptie. En dat is wat wij allen zo sterk ervaren in de kersttijd, als de engelen ons bij de terugkeer van de Zon de boodschap brengen van de geboorte van het Christuskind en we dit ook zo in ons hart beleven. We voelen ons meer dan anders verbonden met de lichtsferen rond de aarde en in die intieme geborgenheid ervaren we een diepe vrede in onszelf en met alle mensen om ons heen.

Op zondag 2 januari 2022 is het in de avond de Nieuwe Maan van de Steenbok, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Vanaf Kerst hebben we de twaalf heilige nachten tot Driekoningen, het feest van de Epifanie, de Openbaring van het Licht. Oorspronkelijk was op 6 januari de viering van de doop van Jezus door Johannes de Doper en werd dit het Lichtfeest van de vroegchristelijke kerk. In de Grieks- en Russisch orthodoxe kerken wordt op die dag nog altijd het kerstfeest gevierd. Pas na Driekoningen is de Kersttijd echt voorbij en doen we de kerstboom de deur uit. En na deze tijd, waarin we zo genoten hebben van de kerstsfeer, wordt het elke dag weer wat lichter.