Nieuwe Maan in Schorpioen

Gepubliceerd: 23 oktober 2019

Woensdag 23 oktober gaat de Zon in de avond het vaste waterteken Schorpioen binnen. We gaan nu al weer richting de wintertijd. De Zon en de Maan staan, op 28 oktober nog voordat de zon opkomt, precies bij elkaar in de Schorpioen; het is dan Nieuwe Maan. Het teken Schorpioen symboliseert het afsterven van de natuur. Dit teken is verbonden met de dood, met het overgaan naar de wereld van het Licht. Als het in de herfst een heel zonnige dag is en de bomen diepe tinten geel en rood kleuren, heb je het gevoel dat de sluier tussen ons en de andere wereld wat weggenomen wordt. En dat gevoel past ook bij de feesten van deze tijd: Allerheiligen en Allerzielen worden op 1 en 2 november gevierd. We herdenken dan onze dierbaren die al zijn overgegaan.

Bij deze Nieuwe Maan staat Uranus in Stier in heel nauwe oppositie met de Zon en de Maan in de Schorpioen. Het vaste aardeteken Stier heeft te maken met het boerenbedrijf, met landbouw en veeteelt en met de bouw. Er is daarbij iets opmerkelijks aan de hand, want Uranus, de planeet van de verandering, vernieuwing en technische innovaties is in mei 2018, na 84 jaar, weer het teken Stier binnengegaan. In september van dat jaar presenteerde de minister van Landbouw rond Prinsjesdag de toekomstplannen voor de agrarische sector. Boeren zouden niet langer zo goedkoop mogelijk moeten produceren, maar moeten zorgen voor ‘kringlooplandbouw’. Dat betekent: de koeien vaker in de wei, minder veevoer importeren en het gebruik van kunstmest en landbouwgif verminderen. Allemaal zaken waar de milieubeweging al vele jaren voor pleit.

Door de uitspraak van de Raad van State van eind mei 2019, waarbij het Plan Aanpak Stikstof uit 2015 strijdig is verklaard met Europese richtlijnen ten aanzien van natuurgebieden, kwam de intensieve veehouderij met een acuut mestprobleem te zitten en kunnen veel bouwprojecten niet doorgaan, omdat ze niet emissie-vrij zijn. Uranus in Stier is een aanwijzing dat er in die sectoren echt iets moet veranderen. Maar de boeren vinden dat de stikstof-uitstoot hen meer wordt aangerekend dan de industrie en het verkeer. Vandaar dat ze met hun tractoren massaal in verzet komen. De bouwsector heeft vervolgens ook plannen om te demonstreren.

Tijdens de grote economische crisis in de jaren ’30 van de vorige eeuw was er ook een regulering nodig van de agrarische sector. Dat hield verband met het teruglopen van de vraag naar agrarische producten, waardoor veel daarvan doorgedraaid moest worden en veel melk in de sloot terecht kwam. In juli 1934 werd de Landbouwcrisis-wet van kracht, die de overheid vergaande bevoegdheden gaf om de productie, kwaliteit, prijzen en verwerking te reguleren. En juist in die maand ging Uranus het vaste aardeteken Stier binnen, 84 jaar geleden.

Wim Weehuizen, oktober 2019